LOCALITĂȚILE CĂLĂRĂȘENE, REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE

Localitățile călărășene, realități și perspective

Print Friendly, PDF & Email

Sărulești: Canalizare și alimentare cu apă

De 210 de ani are nevoie comuna Sărulești pentru a putea economisi suma de 21.000.000 lei, aceasta fiindu-i repartizată, de Ministerul Dezvoltării, pentru proiectele aprobate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Petre-Alexandru Călin este mai mult decât mulțumit de suma repartizată comunei. 7.367.235 lei este suma aprobată pentru extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă, urmând să se execute lucrări în satele Sărulești-Gară și Săndulița. Lucrarea va însemna și construirea unei stații de captare a apei, dar și de potabilizare a acesteia. Se vor construi puțuri, iar extinderea rețelei se va executa pe o lungime de 15 kilometri. La acest moment, nu există sistem public de alimentare cu apă în satul Săndulița, unde sunt 300 de gospodării, dar nici în satul Solacolu. O stație de captare a apei, dar și de tratare a ei, se va construi și la Solacolu, calibrată pentru numărul total al gospodăriilor, care nu sunt mai mult de 120. Modernizarea rețelei va cuprinde montarea de sisteme de contorizare a consumului în afara gospodăriilor populației. În acest fel, crede primarul Petre-Alexandru Călin, se evită pierderile sau furtul prin legarea de conducte secundare pe teritoriul gospodăriilor. Sărulești-Sat beneficiază de rețea de apă potabilă, recent construită. În schimb, localitatea Sătucu, unde mai sunt câteva gospodării, cu populație îmbătrânită, nu a putut fi prinsă în planul de extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă.

Stație de epurare la Săndulița

Stația de captare și de distribuție a apei potabile va fi construită pe teritoriul satului Săndulița, aflat la mijloc, între Sărulești Sat și Sărulești-Gară. Prin această nouă investiție, nu se poate estima cu exactitate numărul gospodăriilor care se vor racorda la rețeaua de alimentare cu apă potabilă. Nici numărul celor care se vor racorda la rețeaua de canalizare nu este estimat. Va fi construită pentru satele Sărulești-Gară și Săndulița, iar valoarea aprobată a acesteia este de 8.412.709 lei. Stația de epurare va fi amplasată tot în perimetrul satului Săndulița, la marginea islazului comunal, cu deversare în râul Mostiștea. Amplasamentul este prevăzut în Planul Urbanistic General al comunei. Rețeaua va deservi cele două sate, Sărulești-Gară și Săndulița, câtă vreme, din datele primarului, satul Sărulești-Sat are o populație îmbătrânită. În plus, pentru satul Solacolu, aflat la 15 kilometri pe drumul spre Fundulea, nici nu poate fi vorba de așa ceva. În plus, sistemul public de canalizare presupune investiții făcute și de fiecare gospodărie în parte, însemnând racordaje, spațiu pentru grupul sanitar, dar și obiectele sanitare propriu-zise. Primarul nu știe ce se va întâmpla peste 10 ani, dar cunoaște că tineretul din sat nu se mai spală în copaie sau în lighean. A avea baie în casă nu este un moft, ci o dovadă de civilizație.

Bani pentru învățământ

La momentul actual, sunt fose septice, vidanjate. Tineretul e extrem de receptiv la o asemenea investiție uriașă pentru posibilitățile comunei Sărulești. O altă investiție consistentă se va realiza prin reabilitarea clădirii fostului liceu agroindustrial din localitate, devenit școală gimnazială. Suma aprobată pentru această lucrare este de 4.169.637 lei. Școala funcționează cu 400 de elevi, copii veniți din toate satele componente. Primarul Petre-Alexandru Călin ne spune că sistemul de predare nu era unul optim, câtă vreme, spre exemplu, în satul Solacolu, elevi de diferite clase învățau simultan, în același spațiu. Banii, pe plan local, se strâng pentru partea de cofinanțări a proiectelor, câtă vreme sunt necesari în diferite etape ale acestora. Sunt cheltuiți pentru realizarea de proiecte și nu pentru cheltuieli uzuale sau pentru investiții de mici dimensiuni, gen locuri de joacă sau mobilier stradal. Se duc bani pentru studii de fezabilitate, în primul rând. Dacă nu ai bani pentru așa ceva, atunci nu poți accesa nici proiecte de o asemenea anvergură. „Asta am învățat-o de la bun început, de când am devenit primar.” Astfel de programe, gen PNDL, Petre-Alexandru Călin spune că sunt mană cerească pentru mediul rural.

Valea Argovei: Rețea de apă uzată

25.795.888 lei este suma aprobată, de Ministerul Dezvoltării, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru comuna Valea Argovei. Constantin Boitan, edilul localității, ne spune că se va înființa o rețea de 24 de kilometri lungime, în cadrul proiectului de înființare rețea de apă uzată, cu stație de epurare. Se va reabilita și rețeaua de alimentare cu apă potabilă, însemnând construcția și punerea în funcțiune a stațiilor de pompare, două pentru satul Valea Argovei și alte două situate în satul Siliștea. La Valea Argovei se intenționează, prin acest proiect, să se înființeze o stație de pompare la unul dintre puțurile forate care, la acest moment, colectează apa într-un bazin aflat mult prea departe de consumatorii casnici, eficiența acestuia fiind minimă. Se vor amenaja, concomitent, stații de clorinare a apei, câtă vreme pânza freatică, în județul Călărași, este afectată. Și la acest moment, se prelevează probe din rețeaua de apă potabilă, acestea fiind duse la analize, prin Direcția de Sănătate Publică. Pentru zona în cauză, pânza freatică este infestată deseori cu streptococi, fosele septice fiind singurele soluții pentru deversarea dejecțiilor, fapt care conduce la această situație.

Stație de clorinare

Modernizarea rețelei de apă potabilă, pe scurt, înseamnă stație de clorinare și modernizarea stațiilor de pompare, incluzând achiziționarea de noi pompe. câtă vreme cele actuale sunt depășite fizic și moral. Rețeaua de alimentare cu apă potabilă e una optimă, conductele sunt din polietilenă, dimensionate pentru uzul optim. Rețeaua de canalizare va fi introdusă pentru satul Valea Argovei, pentru început, la acest moment fiind probleme cu amplasarea stației de epurare, nefiind terenuri disponibile în zone care să asigure și deversarea. La Valea Argovei, terenul cu destinația de pășune a fost distribuit către proprietari de terenuri extravilane. La fel și suprafețele de teren administrate de primărie. Este necesară o suprafață de teren de 3.000 de metri pătrați, iar singura soluție văzută, la acest moment, de primarul Constantin Boitan este achiziționarea acesteia de pe piața liberă. A fost identificat un teren aflat în administrarea primăriei, dar acesta nu asigură condițiile de mediu, fiind situat mult prea aproape de gospodăriile cetățenești. Față de ultima casă, stația de epurare trebuie construită la minim 150 de metri. Problema gravă este că s-au dat titluri de proprietate inclusiv pe malurile râului Mostiștea, fapt care-l revoltă pe actualul primar, câtă vreme terenurile respective nu au fost niciodată arabile. Se intenționează atacarea respectivelor titluri de proprietate, pentru neconformitate. Există și varianta depunerii de plângeri penale.

Mulțumit de repartiția banilor

La acest moment, investiția în rețeaua de canalizare se află într-un stadiu extrem de incipient, efectuându-se măsurători pentru a se stabili cu exactitate lungimea acesteia. Se speră ca în cursul lunii octombrie 2017 să se semneze contractul de finanțare. Nu a fost efectuat un studiu de fezabilitate, astfel încât să se stabilească numărul racordurilor inițiale. Primarul Constantin Boitan speră ca acestea să fie cât mai multe. „Sper ca până la urmă oamenii să înțeleagă că asta înseamnă progres.” Pentru o astfel de lucrare, este cea mai mare sumă distribuită, de Ministerul Dezvoltării, pentru un sat din județul Călărași. La Valea Argovei, la acest moment, fondul de rulment este de 400.000 lei, sumă strânsă de la an la an. În schimb, numai pentru proiectul de asfaltare de străzi, în comuna Valea Argovei, este prevăzută suma de 9.155.030 lei. „Eu sunt extrem de mulțumit de aceste fonduri și sper din tot sufletul să realizez aceste proiecte.” Pentru o astfel de sumă generală, repartizată comunei Valea Argovei, raportându-ne la actualul fond de rulment existent, pentru a fi colectată, ar fi fost necesari 64 de ani. Condiția ar fi fost ca tot atâta timp să nu existe nici un fel de investiții.

Asfalt la Vlădiceasca, Siliștea și Valea Argovei

Pentru asfaltarea de străzi, la Valea Argovei este furat deja startul, câtă vreme există deja Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), însă din luna septembrie 2016, la acest moment nefiind necesare decât reactualizări de avize. Se vor asfalta străzi în Valea Argovei, Vlădiceasca și Siliștea, pe o lungime totală de 11 kilometri. Ideea de bază este ca lucrările de asfaltare să fie sincronizate cu cele de introducere a rețelei de canalizare. În toată comuna, exceptând drumurile județene, drumurile asfaltate sunt în lungime totală de 500 de metri. În schimb, străzile sunt pietruite.

Independența: Satul Potcoava, prins la investiții

7.475.209 lei este suma repartizată comunei Independența, pentru proiectul de modernizare de drumuri, însă primarul Lică Voicu, acesta având astfel de experiențe, spune că este doar un prim pas acest proces, câtă vreme finalizarea unui proiect presupune lucruri mult mai multe. Abia din acest moment încep procedurile uzuale. Banii vor veni pentru asfaltarea de drumuri în satul Potcoava, pe o lungime de 7 kilometri, însemnând străzile principale. Pentru anul în curs, Lică Voicu, primarul comunei Independența, spune că a reușit să finalizeze un alt proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, însemnând asfaltarea de străzi în satul Independența, pe o lungime de 5,2 kilometri, fapt care a dus la asfaltarea tuturor străzilor principale din acest sat. Străzile mărginașe, înguste, au suferit reparații, fiind pietruite în totalitate. În plus, lucrarea de alimentare cu apă se apropie de final, în satul Independența, sperându-se ca în cursul lunii noiembrie să se efectueze recepția acesteia. Pentru satele Vișinii și Potcoava se intenționează să se găsească finanțare prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, în așa fel încât și acestea să beneficieze de rețea de alimentare cu apă potabilă. Primarul e conștient că prin această soluție, unica la acest moment, prețul metrului cub de apă potabilă va fi unul ceva mai ridicat, dar va compensa acest fapt cu calitatea acesteia. „Ne-am gândit că este cea mai rapidă și cea mai sigură cale ca și locuitorii din aceste sate să aibă acces la rețeaua de apă potabilă.”

Investiții de peste 2 milioane euro

Contractul de finanțare pentru reabilitarea grădinițelor din satele Vișinii și Potcoava și școala Potcoava este semnat de anul trecut, la acest moment făcându-se demersuri pentru obținerea avizelor pentru demararea acestor lucrări. Se vor instala rețele de alimentare termică și va fi schimbată rețeaua electrică. Pentru satul Potcoava, intrat în acest an în atenția extremă a primarului Lică Voicu, prin reabilitarea grădiniței și a școlii, dar și prin asfaltarea drumurilor sătești, se realizează investiții de peste 2 milioane de euro. Suma i se pare mulțumitoare edilului, care spune că e bine să te mulțumești și cu atât, mai ales că este vorba de un sat care altfel niciodată, de pe urma taxelor și impozitelor locale colectate, nu ar fi beneficiat de astfel de facilități. Desigur, au fost nemulțumiri legate de faptul că în satul Potcoava nu au existat lucrări de asfaltare, comparativ cu celelalte două sate componente ale comunei, Vișinii și Independența, dar situația se va remedia extrem de curând. Desigur, la acest moment, așa crede primarul Lică Voicu, repartizarea acestei sume, de circa 1,66 milioane euro, pentru satul Potcoava, reprezintă doar exprimarea dorinței de a face, câtă vreme mai sunt demersuri de făcut, până la obținerea finanțării, proiectarea și avizarea, urmând declanșarea procedurilor de achiziție.

124 de ani de atestare documentară

De la etapa de acceptare a proiectului de către Ministerul Dezvoltării și până la finalizarea unei astfel de investiții, Lică Voicu e conștient că lucrurile nu sunt întotdeauna sigure. „Poți începe un proiect și, Doamne-ferește, tot la fel de bine poți să nu-l finalizezi vreodată.” Voicu e pățit în acest sens, având de implementat un program transfrontalier, cu perioadă destul de largă de implementare, însă timpul fizic pentru executarea lucrării a fost unul extrem de mic, de numai câteva luni, mai precis 3. La stadiile de proiectare și execuție, pot exista contestații ale licitatorilor, iar demersurile de clarificare sunt extrem de anevoioase. Se speră ca proiectul pentru asfaltarea de străzi în satul Potcoava să fie semnat la data de 11 noiembrie 2017. „Trebuie să ne mișcăm foarte repede cu documentele solicitate pentru aprobarea finanțării.” În rest comuna Independența se pregătește pentru 124 de ani de atestare documentară, aniversarea care se va desfășura în data de 13 august.

Modelu: Reabilitarea grădinițelor

Un singur proiect a fost aprobat, de Ministerul Dezvoltării, pentru comuna Modelu, însemnând modernizare drumuri de interes local, însă valoarea acestuia este una extrem de consistentă, de peste 2 milioane de euro, mai precis 10.135.093 lei. Gheorghe Dobre spune că pe lângă acest, mai derulează două proiecte, pentru reabilitarea a două grădinițe, una dintre ele urmând să funcționeze într-o fostă clădire dezafectată, proprietatea primăriei, unde a funcționat o societate comercială. Actuala grădiniță cunoscută cu nr. 1 funcționează, în prezent, în două săli de clasă, capacitatea acesteia fiind subdimensionată, în condițiile în care sunt trei grupe de copii. „Nici legea nu te lasă să desfășori programe educative, la grădiniță, prin cursuri ținute după-amiaza”. Se vor executa lucrări de recompartimentare, va fi amenajată o sală de festivități, cu dotările aferente, însemnând inclusiv jucării. Valoarea în bani este de 2.400.000 lei. Același lucru se va întâmpla și cu cealaltă grădiniță, clădirea unde funcționează având 90 de ani. Decizia administrației comunei Modelu este ca aceasta să fie demolată, urmând ca pe vechiul amplasament să se ridice o clădire nouă, cu aceeași destinație. Valoarea investiției este de 1.400.000 lei.

Vor fi reluate lucrările la rețeaua de canalizare

La acest moment, se calibrează și modernizează străzi în ceea ce localnicii numesc Cartierul vechi, amplasat în zona de nord a localității, zonă unde se schimbă și vechea rețea de alimentare cu apă potabilă, conductele fiind de fier. Lucrarea a fost executată într-un timp rapid, având în vedere necesitatea localnicilor de a avea apă potabilă, mai ales în timpul verii, în condiții de secetă prelungită. Același lucru se întâmplă și pe strada Morii, din satul Tonea, singura care este alimentată cu apă potabilă prin conductă metalică. Această lucrare se va derula în cursul lunii septembrie, tot din necesitatea de a nu lăsa gospodăriile fără apă potabilă, în lunile de vară. O astfel de lucrare necesită două săptămâni de muncă intensă. În cursul lunii august se vor relua lucrările la rețeaua de canalizare a localității, în condițiile în care vechiul executant și-a depus cerere de insolvență, astfel încât a fost necesară reluarea procedurilor de atribuire a licitației de executare a lucrării. La acest moment, s-au executat 5 kilometri de canalizare, însă mai trebuie introdusă conductă pe o lungime de 14 kilometri, la care se adaugă construirea și dotarea stației de epurare. Există finanțare pentru această lucrare.

Bani de la Ministerul Dezvoltării

La Modelu, la Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, s-au depus două proiecte pentru reabilitarea infrastructurii rutiere, însemnând modernizarea străzilor și construirea de șanțuri dalate prevăzute cu grătare, dincolo de acostament, mai ales pentru străzile înguste, unde lățimea acestora nu permite o fluidizare a traficului în alte condiții, mai precis amenajarea de două benzi de circulație. Se are în vedere modernizarea de străzi pe o lungime de 6,3 kilometri, celălalt proiect de reabilitare a drumurilor de interes local având o lungime de 8,4 kilometri. Unul dintre proiecte este depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în vreme ce Ministerul Dezvoltării și-a dat deja acordul pentru finanțarea celui de-al doilea proiect. Gheorghe Dobre spune că acesta este rolul unui primar: să atragă fonduri pentru dezvoltarea localității. „Trebuie să alerge, să facă studii, proiecte, altfel, dacă stai în birou și aștepți să-ți pice ceva, acest lucru nu se întâmplă.” Din administrarea veniturilor locale, nu se pot face lucrări care să aibă impact imediat și pe termen lung, în viața comunității.

Arată mai mult

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
WhatsApp WhatsApp