LOCALITĂȚILE CĂLĂRĂȘENE, REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE

Localitățile călărășene, realități și perspective

Print Friendly, PDF & Email

Vâlcelele: Fără bani de salarii

La nivelul comunei Vâlcelele, proiecția de buget pentru anul în curs este asemănătoare cu cea din anii precedenți. Ionel Tatu, primarul comunei, estimează că veniturile vor fi oarecum mai mari, dar nu la nivel substanțial, iar recentele măriri de salarii, dispuse de guvernanți, vor duce la lipsa fondurilor, la sfârșitul anului. Ionel Tatu e ferm convins că Primăria Vâlcelele, spre sfârșitul exercițiului bugetar, va rămâne fără bani de salarii. Dar creșterea nivelului salarial este o formă prin care se reușește păstrarea oamenilor calificați în cadrul administrației publice locale. Ionel Tatu a căutat formule pentru acordarea de sporuri, cu orice risc, în condițiile în care, spre exemplu, salariul agentului agricol este unul derizoriu, situat la nivelul minim pe economie. „Mi-a venit cu cerere, că vrea să plece. Atunci am făcut toate eforturile, ca acest lucru să nu se întâmple. În anul 2017, nu mai poți ține un om în administrația publică, în condițiile în care acesta semnează adeverințe pentru APIA, spre exemplu, pentru cetățeni, în condițiile în care problemele ridicate sunt dintre cele mai diverse.” A avea astfel de responsabilități, pentru venituri mediocre, în condițiile în care o semnătură pusă pe un act întocmit eronat poate atrage răspunderi de ordin juridic, constituie o formă de supraviețuire la limita bătăii de joc.

Bani puțini pentru investiții

Pentru actualul an bugetar, valoarea investițiilor nu depășește suma de 300.000 lei, atât cât poate suporta comuna Vâlcelele, din venituri proprii. Suma este absolut nesatisfăcătoare, aceasta acoperind cheltuielile cu modernizarea parcului din centrul localității, însemnând mobilier urban, plus alte mici investiții, la care se adaugă sumele pentru cofinanțarea proiectelor aflate în derulare. Cu un total de 100.000 de lei se poate amenaja un trotuar, pe o lungime de 1 kilometru. Atât și nimic mai mult. Ionel Tatu afirmă că în maxim două săptămâni se va semna contractul, cu Compania Națională de Investiții, prin care se va finanța reabilitarea totală a căminului cultural din satul Vâlcelele, lucrare absolut indispensabilă comunei. Valoarea acestei investiții este de 500.000 de euro. Căminul cultural are o vechime de 50 de ani. Se va amenaja o scenă, va fi izolat fonic, va fi recompartimentat în așa fel încât să poată cuprinde și un spațiu destinat bibliotecii comunale, se va amenaja o sală de conferințe, dar și sala de spectacole, care va fi dotată cu mobilier specific. Utilitatea căminului cultural este evidentă: de la organizarea de spectacole mai ales cu specific folcloric, până la întâlniri cu cetățenii, acesta putând fi folosit și ca sală pentru proiecții cinematografice. Se vor putea derula în condiții foarte bune inclusiv serbările școlare. Chiar și în prima lună din primăvară acesta ar fi putut fi folosit la organizarea unor spectacole dedicate zilei de 8 Martie. În lipsa acestei oportunități, Ionel Tatu a găsit ca formulă de a se recompensa în fața cetățenilor prin mici gesturi simbolice.

Ambițiile primarului

Lucrările de reabilitare a căminului cultural vor începe cel mai probabil la sfârșitul lunii aprilie. termenul de executare a lucrărilor este de 1 an de zile de la data semnării contractului cu Compania Națională de Investiții, însă primarul Ionel Tatu speră că se vor organiza spectacole, în căminul cultural renovat din temelii, cu ocazia sărbătorilor de iarnă din acest an. Ca utilitate, acesta poate fi folosit și pentru organizarea de evenimente sociale. Ionel Tatu însă e intrigat de faptul că de foarte mult timp, la nivelul comunei, nu se mai organizează nunți. Una dintre explicații ar fi tocmai lipsa unui spațiu adecvat. Ca parte din banii de pe actualul exercițiu bugetar este reprezentată de confinațarea proiectelor care se vor derula la nivel local. Se va aplica un proiect de asfaltare a drumurilor, printr-un proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, valoarea acestuia fiind cea maximă, de 1 milion de euro. Se vor asfalta străzi în ambele sate componente ale comunei, Floroaica și Vâlcelele. Tot în această perioadă se va depune și un proiect pentru modernizarea bazei sportive din satul Floroaica. Ionel Tatu se laudă că, dacă va reuși să acceseze fonduri pentru acesta, baza sportivă de la Floroaica va fi la nivelul primei divizii. Modernizarea include scenă pentru spectacole în aer liber, tribune și spații de cazare a sportivilor. Și valoarea acestui proiect atinge suma de 1 milion de euro. „Dacă ne ajută Dumnezeu, satul Floroaica se va schimba din temelii.” Ambiția primarului Ionel Tatu este aceea de a amenaja o bază sportivă modernă astfel încât, pe parcurs, să poată atrage sponsori care să investească într-o echipă locală care să evolueze la nivelul eșalonului III.

Alexandru Odobescu: Asfalt și canalizare

Nicolae Eremia, primarul comunei Alexandru Odobescu, se laudă cu o serie de proiecte care urmează să se derupleze în perioada imediat următoare. Se are în vedere înființarea unui sistem centralizat de canalizare menajeră, cu stație de epurare, care să deservească satele Alexandru Odobescu și Nicolae Bălcescu. Valoarea estimativă a investiției este de 4,98 milioane lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată. Există o linie de finanțare externă, cu fonduri provenind de la Uniunea Europeană, care va acoperi un procent de 76,8 la sută din valoarea proiectului. Lucrarea este deja în derulare, introducându-se deja conducta de canalizare pe o lungime de 12,5 kilometri, la acest moment lucrându-se la înființarea stației de epurare. Un alt proiect aflat la stadiul achiziției publice este cel de modernizare a străzilor în satele Alexandru Odobescu și Nicolae Bălcescu, cu o valoare totală a investiției din sumă de 8,55 milioane lei, fără taxa pe valoarea adăugată. Sunt propuse spre modernizare 7 străzi în satul Alexandru Odobescu, pe o lungime de 3,7 kilometri, la care se adaugă 9 străzi în satul Nicolae Bălcescu, pe o lungime de peste 8 kilometri.

Bani pentru instituții

Tot în faza de selectare a constructorului se află și proiectul de modernizare a căminului cultural din satul Nicolae Bălcescu, proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Suma bugetată este de circa 2 milioane lei, finanțarea cuprinzând atât reabilitarea clădirii, dar și achiziționarea de scaune pentru sala de evenimente, sistem audio, sistem proiecție video, instalație lumini, canapele, calculatoare, costume populare fete și băieți, cortină, șină cortină cu acționare manuală, mobilier garderobă, draperii, rafturi pentru cărți, birouri, scaune, bănci și dulapuri pentru vestiare, toalete și instalații de climatizare. Tot în cursul acestei perioade se va reabilita și moderniza și grădinița din satul Nicolae Bălcescu, valoarea investiției fiind în jurul sumei de 1,5 milioane lei. În cadrul proiectului este cuprinsă reabilitarea integrală a clădării. Se vor adăuga instalații de încălzire centralizată, instalații sanitare interioare, instalații electrice, rețea de canalizare exterioară, rețea de alimentare cu apă. Și în satul Gălățui va fi reabilitată grădinița, cu fonduri centralizate, valoarea investiției fiind de circa 1 milion de lei, la acest moment derulându-se etapele privind selectarea constructorului, prin achiziție publică. Reabilitarea grădiniței din satul Gălățui va însemna reparația capitală a clădirii, la care se adaugă instalații de încălzire, instalații sanitare interioare, cele electrice, amenajarea rețelei de canalizare și cea de apă potabilă.

Independența: Lucrări de detaliu

Lică Voicu, primarul comunei Independența, se arată nemulțumit de faptul că se întârzie aprobarea bugetului local, fapt care duce la decalarea termenelor pentru proiectele aflate în derulare, la acest moment. Se așteaptă hotărârea cu cotele defalcate în așa fel încât și bugetul local să fie supus dezbaterii publice și aprobării consilierilor locali. Se așteaptă finalizarea acestuia câtă vreme, ala nivel local, sunt în derulare o serie de proiecte la care comuna Independența trebuie să fină cu partea ei de finanțare. Se vor finanța, prima dată, proiectele aflate deja în derulare, dar trebuie finanțate și cele care urmează să fie accesate și care constituie necesități extreme pentru comună. Lică Voicu amintește, la capitolul proiecte în derulare, asfaltarea de drumuri, pe o lungime de 5,2 kilometri, cu fonduri provenind prin programul Național de Dezvoltare Locală. La acesta, cota de cofinanțare a comunei Independența, situată la 2 la sută din valoare, echivalează cu circa 100.000 de lei. Proiectul este aproape finalizat, se lucrează la chestiunile de detaliu, podețe, traverse, acesta aplicându-se pentru satul principal, Independența.

Partea de cofinanțare

Se derulează și proiectul de alimentare cu apă, finanțat prin Ministerul Dezvoltării. Au fost introduse conductele, a fost amenajată stația de apă, dar și puțurile de captare și bazinul de stocare. E o lucrare în care s-a investit suma de 3,4 milioane lei. Se așteaptă ca, în primele luni de vară, dacă lucrurile decurg în mod uzual, obișnuit, să fie montate căminele și apometrele. La acest moment, populația s-a racordat la noua rețea de apă potabilă într-un procent foarte mic. Mai sunt lucrări de efectuat la stația de apă, unde lipsește partea electrică. În plus, trebuie executate lucrări de finisare la bazinul de apă. Mai sunt de executat tot lucrări cu o valoare financiară mai mică. În vară, conform contractului semnat, această lucrare trebuie predată la cheie. Și comunitatea locală trebuie să vină cu o parte din suma necesară finalizării proiectului, banii urmând să fie alocați din bugetul local al comunei Independența. Astfel, bugetul local pentru anul 2017 va cuprinde exact aceste cote de finanțări la proiectele derulate pe raza comunei. Se vor reabilita, tot în cursul acestui an, și clădirile care găzduiesc grădinițele de pe raza satelor Potcoava și Vișinii, dar și școala din satul Potcoava. Și aici urmează să se aloce cota de participare financiară la aceste proiecte, finanțarea principală venind tot prin Ministerul dezvoltării. Acestea sunt principalele obiective aprobate și finanțate.

Proiecte pentru Potcoava

Comuna Independența are venituri proprii de circa 1 milion de lei, restul banilor, până la 4 milioane lei, venind din cotele defalcate de la nivel central. Pentru investiții, fondurile sunt de circa 500.000 lei. „Până acum, ne-am descurcat, nu ne-am întins mai mult decât ne-a permis bugetul”. La acest moment, sunt idei de proiecte aflate doar în stadiul de documente, una dintre ele vizând asfaltarea străzilor în satul Potcoava. „Mi se pare corect ca și cetățenii din Potcoava să întrebe când vor fi reabilitate străzile și în satul lor”. Deocamdată se întocmesc documente pentru accesarea de fonduri. Se are în vedere executarea de reabilitări de drumuri și de asfaltare pe o lungime de 7 kilometri, banii necesari pentru o astfel de investiție ridicându-se la suma de 7 milioane lei, echivalentul a 1,5 milioane euro. În satul Potcoava, câteva străzi sunt pietruite, restul acestora fiind de pământ. Prin acest proiect se intenționează inclusiv asfaltarea străzilor mărginașe. Problema importantă care rămâne în atenția primarului Lică Voicu este introducerea rețelei de canalizare, costul unei astfel de lucrări, numai în satul Independența, fiind de circa 3,4 milioane euro, câtă vreme la mijloc este vorba și de amenajarea stației de epurare. Se întocmesc documente necesare depunerii, astfel încât la momentul deschiderii finanțărilor pentru astfel de obiective, acestea să fie depuse. Proiectul de rețea de canalizare nu este depus câtă vreme Primăria independența nu poate suporta partea de cofinanțare atâta timp este angrenată deja în derularea de poriecte care necesită și finanțări locale. „Până acum ne-am gospodărit cu ce avem la dispoziție, cu cheltuieli cât mai mici, iar lucrurile vrem să le face în ordine, a fost concluzia edilului Lică Voicu”.

Arată mai mult

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
WhatsApp WhatsApp