FAQ

Print Friendly, PDF & Email

Prezentul document reglementează comportamentul şi folosirea site-ului www.marinbadea.ro de către orice persoană care îl accesează/vizitează (denumită în continuare Utilizator).
1. Aplicare

Website-ul www.marinbadea.ro, împreună cu toate subdomeniile acestuia (denumit în cele ce urmează Website) este pus la dispoziţie de către SC GRUPEX 2000 SRL (denumit în continuare Publisher). Accesul şi utilizarea acestui Website se supun prezenţilor Termeni şi Condiţii de utilizare şi se completează, acolo unde este cazul, cu reglementările legale in vigoare. Accesând şi/sau utilizând Website-ul se consideră că sunteţi implicit de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare. Datele personale pe care le veţi furniza prin intermediul site-ului vor fi tratate în conformitate cu Declaraţia de confidenţialitate.

2. Restricţii referitoare la drepturile de proprietate intelectuală

Website-ul conţine elemente protejate de reglementări europene şi internaţionale privind drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi (dar fără a se limita la) denumirile comerciale, logo-urile, fotografiile, fişierele video, fişierele audio, textele, design-ul grafic (denumite în cele ce urmează Conţinut). Fără a modifica orice restricţii suplimentare impuse de legile în vigoare, pentru a proteja aceste drepturi, se aplică următoarele restricţii privind utilizarea Website-ului:
Nicio parte a acestui Website nu poate fi copiată prin mijloace electronice sau de orice alt fel, fără excepţie. Este interzisă reproducerea oricărei părţi a acestui Website pe orice alt site de internet fără acordul SC GRUPEX 2000 SRL.
Mărcile şi denumirile comerciale aşa cum sunt utilizate pe Website nu pot fi afişate sau utilizate în orice altă modalitate fără acordul scris prealabil al SC GRUPEX 2000 SRL.
SC GRUPEX 2000 SRL autorizează utilizarea acestui Website şi Conţinutul acestuia doar în scop personal – cu condiţia respectării tuturor notificărilor privind dreptul de autor şi de proprietate – şi interzice utilizarea acestui Website şi a Conţinutului în scop comercial.
Se pot realiza legături către Website în măsura în care acestea trimit către pagina principală. Este interzisă realizarea unor legături către subpagini sau către Conţinut, direct către alte părţi ale Website-ului, excepţie făcând situaţiile aprobate (Articol).
Este interzisă vizitarea Website-ului prin mijloace automate (de exemplu, prin utilizarea unor programe de tip „crawler” sau „autobots”) pentru a descărca sistematic informaţii de pe acesta sau pentru a face legătura funcţională dintre Conţinutul Website-ului şi un alt site.
Utilizatorii care încarcă în Website materiale protejate de drepturi de autor îşi asumă responsabilitatea pentru folosirea acestor materiale şi acordă totodată SC GRUPEX 2000 SRL dreptul de a le folosi pe durata nedeterminată în conformitate cu scopul pentru care aceste materiale au fost încărcate în Website.

3. Legături către site-uri ale unor terţe părţi

Acest Website poate conţine legături outbound către alte site-uri (Clienți). Acestor legături li se pot aplica excepţii de la cele de mai sus conform informaţiilor prezentate pe respectivele site-uri. Orice legături către pagini ale unor terţe părţi sunt oferite pentru confortul dumneavoastra şi vor fi supuse utilizării pe propria răspundere. Noi nu ne asumăm răspunderea pentru conţinutul paginilor accesate în acest mod.

4. Utilizare necorespunzătoare

Este interzisă utilizarea Website-ului sau Conţinutului într-o manieră care deranjează alţi utilizatori ai Website-ului, încalcă drepturile acestora, întrerupe funcţionarea corespunzătoare a Website-ului sau afectează informaţia prezentată pe Website şi/sau software-ul care controlează funcţionarea acestuia. Nu este permisă utilizarea Website-ului sub un nume fals sau evitând măsurile de securitate aplicate secţiunilor blocate ale Website-ului. Este interzisă utilizarea Website-ului sau a Conţinutului acestuia într-o manieră care constituie sau încurajează comportamente ce pot fi considerate infracţiuni, implică responsabilitate civilă sau care încalcă legile în vigoare.

5. Limitarea răspunderii

SC GRUPEX 2000 SRL şi nicio altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea acestui Website nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio pierdere, daună sau niciun cost, precum şi pentru nicio daună directă, accidentală, secundară, specială sau tipică rezultată din utilizarea Website-ului sau a serviciilor (inclusiv responsabilitatea pentru transmiterea întârziată sau incorectă a informaţiilor, întreruperea, suspendarea sau anularea Website-ului), fără excepţie.

De asemenea, SC GRUPEX SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru daune asupra echipamentului sau viruşi care pot infecta calculatorul ca urmare a accesării, utilizării sau vizitării Website-ului sau a utilizării conţinutului acestuia.

Utilizarea şi vizitarea Website-ului se face pe propria răspundere a Utilizatorilor.

SC GRUPEX 2000 SRL nu oferă garanţii de nici un fel, implicite sau explicite, privind accesarea de către utilizatori a site-ului.

S-a acordat o atenţie deosebită Conţinutului şi corectitudinii informaţiei prezentate pe Website. Cu toate acestea, SC GRUPEX 2000 SRL nu oferă nicio garanţie că acest Website şi informatiile prezentate vor răspunde cerinţelor utilizatorului, că Website-ul nu va înregistra întreruperi, că va furniza prompt informaţii, că va fi securizat şi lipsit de erori. De asemenea, nu oferă nicio garanţie în ceea ce priveşte rezultatul obţinut ca urmare a utilizării Website-ului.

Orice materiale şi/sau informaţii descărcate sau obţinute printr-o altă modalitate ca urmare a utilizării Website-ului se utilizează pe propria răspundere încălcând în mod direct securizarea acestui Website.

Sunteţi responsabil(ă) pentru conţinutul fişierelor încărcate/descărcate pe serverul SC GRUPEX 2000 SRL şi orice alte materiale distribuite prin intermediul Website-ului sau serviciilor. Sunteţi responsabil(ă) pentru toate obligaţiile care iau naştere ca urmare a utilizării Website-ului sau serviciilor. Sunteţi de acord să despăgubiţi SC GRUPEX 2000 SRL pentru orice pierderi, daune, obligaţii rezultate sau orice revendicare sau acţiune legală efectuată asupra sa sau care implică SC GRUPEX 2000 SRL și Website-ul ca urmare a utilizării necorespunzătoare şi în contradicţie cu prezenţii Termeni şi Conditii de către dumneavoastră a Website-ului sau serviciilor.

6. Declaraţia de confidenţialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC GRUPEX 2000 SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Este posibil să utilizaţi site-ul fără a fi nevoiţi să ne furnizaţi informaţii personale, dar dacă doriţi să folosiţi anumite servicii pe care vi le oferim vă vor fi cerute informaţii personale ca: nume, cod numeric personal, adresă de e-mail, adresă domiciliu, număr telefon. Aceste informaţii sunt colectate numai atunci când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea lor către noi.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale, acestea fiind necesare pentru a avea posibilitatea obţinerii accesul în cadrul concursurilor organizate de clienți ai SC GRUPEX 2000 SRL, dar şi în scopul îmbunătăţirii serviciilor noastre astfel încât să venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastă şi pentru a vă furniza noutăţi oferite de noi. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat şi imposibilitatea oferirii serviciilor şi produselor la care aţi fi îndreptăţiţi.

Informaţiile înregistrate sunt folosite exclusiv de către SC GRUPEX 2000 SRL, nu pot fi vândute şi vor putea fi puse la dispoziţia unor terţe persoane cu informarea şi acceptul dumneavoastră prealabil. Conform datelor pe care le furnizaţi veţi fi contactat(ă) prin telefon, poştă sau e-mail.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare) şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, aveţi următoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de informare (art.12), de acces la date (art.13), de opoziţie (art.15), de a vă adresa justiţiei (art.18). Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate şi semnate către SC GRUPEX 2000 SRL.

Transmiterea datelor personale unor autorităţi sau instituţii de stat se va face numai în cazul în care suntem obligaţi la aceasta conform legislaţiei române în vigoare.

Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil

7. Informaţii generale

SC GRUPEX 2000 SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii prezentului acord, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, fără nicio formalitate şi fără preaviz. Modificările vor fi afişate în această pagină şi vor avea efect imediat. Accesul în Website implică faptul că dumneavoastră aţi luat la cunoştinţă şi v-aţi dat acordul asupra noilor termeni.

SC GRUPEX 2000 SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Website-ul, structura şi arhitectura acestuia sau elementele de design, fără nicio formalitate şi fără notificare prealabilă.

8. Lege aplicabilă

Aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare sunt reglementaţi şi interpretaţi în conformitate cu legislaţia română în vigoare. Instanţa competentă de la sediul SC GRUPEX 2000 SRL va avea jurisdicţie exclusivă pentru soluţionarea disputelor ce pot apărea din termenii şi condițiile de utilizare sau în legătura cu aceştia.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker