Stiri noi

Insolvenţă şi inginerii contabile

Print Friendly, PDF & Email

Din data de 28 decembrie 2009, pe baza Hotărârii nr. 8 a Adunării generale

a acţionarilor, Hristache Geambazu, zis Itu, nu mai deţine nici un aport la capitalul social al firmei “Columna NG” SA. Hristache Geambazu deţine, pe raza municipiului Călăraşi, 4 unităţi de alimentaţie publică, unele cu activitate sezonieră, cum sunt cele două terase, una în zona Şcolii generale nr. 4 şi o alta în Parcul Dumbrava, lângă spital. Mai deţine un restaurant, dar şi o bodegă, prin zona “Doi moldoveni”. Acesta a intrat în centrul de interes al mediei locale din momentul în care, pe baza unui contract de concesiune, a construit, pe un spaţiu verde a cărui destinaţie nu putea fi schimbată, un hotel de 5 nivele în loc de construcţii provizorii. La această dată, pe baza informaţiilor noastre, maniera de concesionare a terenului respectiv se află în atenţia Departamentului Naţional Anticorupţie, pe baza unei sesizări făcute de Instituţia Prefectului.

Cesionarea părţilor sociale

Firma “Columna NG” SA, deţinătoarea hotelului respectiv, a fost înfiinţată cu puţin timp în urmă, fără să aibă activitate în primii ani de la înfiinţare şi îşi are sediul social în Călăraşi, strada Bărăganului, nr. 28. La data înregistrării sale, avea un capital social şi subscris de 200 de lei. Ulterior, în cadrul structurii acţionariatului a fost cooptat şi Papazi Ionuţ-Eduard, ginerele primarului de Călăraşi, Nicolae Dragu, însă acesta avea un aport la capitalul social extrem de redus. Firma şi-a mărit, în timp, capitalul social, iar la 26 martie 2009, Gambazu Hristache cesionează un număr de 153.099 de acţiuni, în valoare nominală de 10 lei, către Geabazi-Aragea Constanţa, născută în satul Cataloi, comuna Frecăţei, nimeni alta decât mătuşa acestuia. Hristache Geambazu iese total din structura acţionariatului fimei “Columna NG” SA la sfârşitul anului trecut, când cesionează şi diferenţa de acţiuni deţinute, în număr de 901, către Geambazi Petris, născut în 14 august 1984, cu domiciliul în strada Independenţei, nr. 87.

Mijloace fixe trecute de pe o firmă pe alta

Din informaţiile noastre, multe dintre mijloacele fixe deţinute de firma “Columna NG” SA, după cesionarea părţilor sociale de către Hristache Geambazu, au fost trecute în actele firmei “Columna” SRL, deţinută tot de către acesta. E de presupus că aceste mijloace fixe au fost trecute de pe o firmă pe alta, la preţuri modice, cu intenţia vădită ca acestea să nu facă obiectul unor eventuale procese de insolvenţă. Chestionat în acest sens, Hristache Geambazu s-a ferit să ne facă declaraţii, acesta limitându-se în a-i aduce injurii fostului prefect de Călăraşi, Doru Ioan Tărăcilă. Tot acesta ne-a sugerat că ar fi mai indicat să-i facem publicitate, decât să investigăm maniera prin care acesta înţelege să-şi însuşească mijloacele fixe de pe firma “Columna” SA, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată, cu aceeaşi denumire, la care deţine tot capitalul social. Schema financiară e destul de simplă, câtă vreme firma “Columna NG” SA nu-şi poate onora debitele către băncile care au creditat construcţia hotelului în cauză, la acest moment aceasta aflându-se în dificultate de plăţi, iar Hristache Geambazu nu face altceva decât să-şi însuşească, pe altă firmă, mijloacele fixe ale firmei iniţiale la care, după cum aţi văzut, a avut grijă să cesioneze toate părţile sociale, în aşa fel încât răspunderea juridică să revină mătuşii Geambazi-Aragea Constanţa şi nepotului Geambazi Petris.

“Reton”, supapa firmei “Digital Trust”

O situaţie identică este întâlnită şi la firma “Digital Trust” SRL, aflată şi ea în procedură de lichidare judiciară, prin buletinul de insolvenţă nr. 3.387, din 2010, la cererea creditoarei BRD Groupe Societe Generale, căreia “Digital Trust” are să-i plătească suma de 807.868 lei, din care 619.876 credite restante, 95.596 lei credite curente, la care se adaugă dobânzi, dobânzi restante şi comisioane. “Digital Trust”, până la declanşarea crizei economice, funcţiona cu o medie de 500 de angajaţi. Ca structură a acţionariatului, “Digital Trust” SRL figura cu Dobre Aurel, Dobre Liliana şi Constantin Florian. Până la declanşarea procedurii de insolvenţă, Dobre Liliana şi Constantin Florian s-au retras din structura acţionariatului, conform datelor puse la dispoziţie de Oficiul Registrului Comerţului, Dobre Aurel rămânând cu calitatea de asociat-unic când, conform datelor noastre, a început să înstrăineze mijloacele fixe ale firmei “Digital Trust”, pe sume modice, direcţionându-le către firma “Reton” SRL Călăraşi, cu sediul social în strada IL Caragiale, nr. 89, la care calitatea de asociat unic este deţinută exact de către fostul său asociat, în speţă Constantin Florian, născut la data de 15.03.1967, cu CI seria KL, nr. 046191.

“Eliza” s-a mutat la Feteşti

În aceeaşi procedură de insolvenţă se află şi firma “Eliza Comimpex” SRL, care-i avea sediul social, până la data de 26 februarie 2010, în Călăraşi, strada Ştirbei Vodă, nr. 16. Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Călăraşi a fost notificat cu privire la mutarea sediului social al firmei în cauză în Feteşti, pe strada Cantonului, nr. 29, camera 1. Nu cu puţin timp în urmă, “Eliza Comimpex” asigura locurile de muncă pentru 500 de oameni iar, la această dată, se află în procedură de insolvenţă, pe rolul Tribunalului Ialomiţa, la judecătorul sindic Camelia Duţă. La 31.12.2009, “Eliza Comimpex” figura, numai către ANAF, cu o datorie de 691.627 lei, reprezentând obligaţii către bugetul de stat constituite din anii fiscali precedenţi. Acţiunile firmei “Eliza Comimpex” sunt deţinute de către Eugenia Iliescu şi Gheorghe Marius. Explicaţia celor doi pentru deschiderea procedurii de insolvenţă şi mutarea sediului social constă în faptul că nu au primit ajutor din partea factorilor de decizie locali, câtă vreme, de la data înfiinţării, din 1994 şi până la trecerea firmei “Eliza Comimpex” SRL în procedură de faliment, aceasta a plătit dări către stat de peste 200 de miliarde de lei vechi.

“Alex Conf” şi tehnica supravieţuirii

La acest moment, în locul firmei “Eliza Comimpex” SRL funcţionează, pe aceleaşi utilaje şi-n acelaşi sediu, firma “Alex Conf Design” SRL, firmă înfiinţată în 2009, cu Gheorghe Marius şi Catană Alexadra Eliza, fiica acţionarei principale de la “Eliza Comimpex”, în vreme ce Eugenia Iliescu este administratorul acesteia, cu durată nelimitată a mandatului. “Alex Conf Design” funcţionează cu circa 250 de salariaţi, însă e foarte probabil ca acest fapt să se întâmple numai până în momentul în care creditorii vor valorifica bunurile gajate, inclusiv sediul întreprinderii, utilajele, dar şi alte bunuri, pentru a-şi recupera datoriile. În cazul firmei “Eliza Comimpex”, în schimb, nu am întâlnit procedurile de modificare a structurii acţionariatului, înainte de declararea procedurii de insolvenţă, aşa cum s-a întâmplat în cazurile firmelor “Digital Trust” sau “Columna NG” SA.

Arată mai mult

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
WhatsApp WhatsApp