Arhiva

În România, legea se aplică în mod neunitar

Print Friendly, PDF & Email

Două cauza civile, cu aceeași speță, soluționate de magistrații călărășeni, au soluții identice, în vreme ce o altă cauză, cu aceeași speță, judecată la Oltenița, are o soluție diferită. Așa ceva se întâmplă în România, țară care este reclamată în privința faptului că nu are un sistem unitar de aplicare a legilor.

Reclamanți desemnați în calitate de tutore

La data de 30 august 2012, Judecătoria Călărași emite încheierea în cadrul dosarului nr. 4576/202/2012, având ca obiect soluționarea cauzei civile formulată de reclamanta Neculai Florentina, în contradictoriu cu pârâții Șerban Mia, Dumitru Tanța și Dumitru Florin, având ca obiect numire tutore minor. Reclamanta Neculai Florentina, din Călărași, a solicitat instanței ca, prin hotărâre judecătorească, să se desemneze unul dintre reclamanți în calitate de tutore al minorului Dumitru Ionuț-Toress, iar în această calitate să solicite eliberarea pașaportului simplu al acestuia. Reclamanta a arătat că are 17 ani și că, din 2011, cu acordul mamei sale, a început să întrețină o relație de concubinaj cu pârâtul Dumitru Florin, persoană majoră, relație în urma căreia s-a născut minorul Dumitru Ionuț-Toress. Împreună cu concubinul, s-a solicitat eliberarea pașaportului simplu al minorului, însă au fost refuzați, motivat de faptul că Neculai Florentina este minoră și, potrivit legii, poate exercita doar drepturile și obligațiile cu privire la persoana copilului și nu cu privire și la bunurile acestuia. Reclamanta, astfel, a solicitat să se desemneze pârâta Dumitru Tanța, mama concubinului său, drept tutore al minorului Dumitru Ionuț-Toress.

Ambii părinți trebuie să formuleze cerere pentru eliberarea pașaportului

În cazul de față, filiația a fost stabilită față de ambii părinți, după cum rezultă din certificatul de naștere. Instanța a reținut faptul că, atunci când unul dintre părinți este minor, care a împlinit 14 ani, drepturile și îndatoririle părintești pot fi exercitate de aceasta doar în ceea ce privește persoana copilului, în timp ce drepturile copilului referitoare la bunurile acestuia revin tutorelui sau altei persoane, în condițiile articolului 490 Cod civil. În România, Legea nr. 248, din 2005, impune ca ambii părinți să formuleze cerere pentru eliberarea pașaportului pentru copilul lor minor. Sunt cazuri, însă, când numai tatăl este major, fapt care impune desemnarea unui tutore al copilului, dar doar cu privire la bunurile acestuia. Instanța călărășeană a admis cererea formulată de reclamanta Neculai Florentina, în sensul că pârâta Dumitru Tanța, mama concubinului său, a fost desemnată drept tutore al minorului, dar doar cu privire la bunurile acestuia, împuternicind-o, astfel, ca din această calitate să solicite, împreună cu tatăl copilului, eliberarea unui pașaport simplu pentru acesta. Aceasta este soluția dată de Judecătoria Călărași, în speța amintită, soluția fiind irevocabilă, președintele completului de judecată fiind jud. Dana Elena Enescu.

Speță asemănătoare, soluție identică

În aceeași formulă a completului, Judecătoria Călărași are pe rol dosarul nr. 5180/202/2012, prin care s-a cerut numirea lui Cotârlan Constantin ca tutore al minorei Cotârlan Andrea-Daniela și, din această calitate, să-i reprezinte interesele în legătură cu bunurile ei, mai precis pentru obținerea pașaportului. În motivarea cererii, reclamantul Cotârlan Ionel a arătat că, cu acordul părinților pârâtei Lache Mariana Daniela, minoră, a început să întrețină o relație de concubinaj cu aceasta, relație în urma căreia s-a născut minora Cotârlan Andrea-Daniela. Reclamantul a mai arătat că, împreună cu pârâta, au solicitat eliberarea pașaportului simplu pentru fiica lor, pe care doresc s-o ia în străinătate, însă au fost refuzați, motivarea fiind că pârâta este minoră. Instanța a admis acțiunea formulată de reclamant, în sensul că că a fost desemnat Cotârlan Constantin, tatăl concubinului numitei Lache Mariana Daniela, drept tutore al minorei Corârlan Andrea-Daniela, născută la Madrid, doar cu privire la bunurile acesteia, împuternicindu-l să solicite, împreună cu tatăl minorei, obținerea pașaportului simplu al copilului.

Judecătoria Oltenița aplică alte legi

În schimb, în dosarul nr. 4620/269/2012, pe rolul Judecătoriei Oltenița, reclamanta Nică Florica Tănțica a solicitat numirea în calitate de tutore al minorului Ghenciu Ionuț-Prințu, a unuia dintre numiții Memet Elena sau Ghenciu Dumitru. Reclamanta a arătat că are 14 ani și că, cu acordul mamei sale, întreține o relație de concubinaj cu Checiu Dumitru, relație în urma căreia s-a născut Checiu Ionuț-Prințu. Nică Florica a solicitat ca mama concubinului ei să fie numită tutore al minorului Ghenciu Ionuț-Prințu și din această calitate să solicite eliberarea pașaportului simplu pentru minor. Instanța, prin jud. Alexandru Ionel, președinte, fără să țină cont de cele două spețe asemănătoare, soluționate prin sentință irecvocabilă de Judecătoria Călărași, a constatat că cererea de chemare în judecată este neîntemeiată, motivându-se că tutela minorului se instituie atunci ambii părinți sunt, după caz: decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau li s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție judecătorească, dispăruți ori declarați judecătorește morți, precum și în cazul în care, la încetarea adopției, instanța hotărăște că este în interesul minorului instituirea unei tutele.

Lege care nu reglementează nici o excepție

Judecătoria Oltenița a reținut și faptul că Legea nr. 248/2005, privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, nu reglementează nici o excepție, în condițiile în care s-a reclamat interesul promovării cererii prin aceea că, unul dintre părinți, minori fiind și având capacitate de exercițiu restrânsă, este refuzat pentru eliberarea pașaportului simplu pentru fiul minor. Soluția a fost atacată cu recurs, acesta fiind respins. Aceste spețe, prezentate de noi, vor face obiectul unor dezbateri în prima ședință a Secției Civile a Tribunalului Călărași.

Arată mai mult

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
WhatsApp WhatsApp