DOSARE

Rechizitoriul DNA: Cum se laudă inculpatul Iliuță că are serviciile de informații în spate și că poate cumpăra televiziuni

Print Friendly, PDF & Email

(….) procuror șef al Serviciului Teritorial Constanţa din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr.181/P/2019 privind pe inculpatul: Iliuță Vasile, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, prevăzută de art.297 alin.1 C.pen., fals intelectual în formă continuată (două acte materiale), prevăzută de art. 321 alin.1 din C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 din C.pen. și șantaj, prevăzută de art.131 din Legea nr.78/2000 raportat la art.207 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. și suspectele (….) , cercetate în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals intelectual, prevăzută de art.321 alin.1 C.pen.

EXPUN URMĂTOARELE
I. În fapt
La data de 29.03.2018 a fost adoptată Hotărârea nr. 59 a ConsiliuluiJudeţean Călăraşi privind aprobarea eficientizării activităţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi.
La data de 20.12.2018 a fost adoptată Hotărârea nr. 273 a Consiliului Judeţean Călăraşi privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate alConsiliului Judeţean Călăraşi.
Având în vedere aceste două acte administrative, Consiliul Judeţean Călăraşi, reprezentat de inculpatul Vasile Iliuţă, a emis la data de 20.02.2019 preavize prin care persoanele vătămate (….) erau înştiinţate că în urma reorganizării instituţiei posturile pe care le ocupă vor fi desfiinţate, iar începând cu data de 22.03.2019, în concret la sfârşitul perioadei de preaviz, vor fi emise acte administrative de încetare a raporturilor de serviciu prin eliberarea din funcţia publică pe care o deţineau persoanele vătămate (….) .
Anterior emiterii preavizelor, la data de 28.01.2019, sub numărul (….) /2019, a fost înregistrată la Tribunalul Călăraşi, cererea formulată de persoanele vătămate (….), toţi în calitate de reclamanţi, prin care au solicitat să se dispună suspendarea executării Hotărârilor Consiliului Judeţean Călăraşi cu numerele 59/29.03.2018 şi 273/20.12.2018, până la soluţionarea litigiului ce are ca obiect anularea celor două acte administrative.
Prin sentinţa nr. (….)2019 din 28.02.2019, Tribunalul Călăraşi a admis acţiunea formulată de reclamanţi în dosarul numărul (….)/2019 şi a dispus suspendarea hotărârilor Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 59/29.03.2018 şi 273/20.12.2018.

Sentinţa a fost comunicată Consiliului Judeţean Călăraşi, unde a fost înregistrată la data de 20.03.2019.
Urmare acestui fapt Consiliul Judeţean Călăraşi a comunicat persoanelor vătămate, adresa nr. (….)/04.03.2019 prin care li se aducea la cunoştinţă faptul că până la soluţionarea litigiului ce are ca obiect anularea celor două acte administrative, respectiv Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 59/29.03.2018 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 273/20.12.2018, acestea sunt suspendate, potrivit prevederilor art. 14 alin. 4 din Legea nr. 554/2004.
În acest context, persoanele vătămate s-au prezentat în continuare la locul de muncă, unde şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu prevăzute în fişele posturilor.
Începând cu data de 25.03.2019 persoanele vătămate au constatat faptul că sistemul electronic de control acces şi pontaj nu le-a mai evidenţiat prezenţa la locul de muncă.
Din aceste considerente, începând cu data de 29.03.2019 au formulat zilnic înştiinţări adresate atât inculpatului Vasile Iliuţă, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean, cât şi şefilor serviciilor, respectiv direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, prin care notificau pe de-o parte prezenţa la locul de muncă, cât şi faptul că nu le funcţionau cartelele prin intermediul cărora se efectuează pontajul la locul de muncă.
(….)
Situaţia a fost adusă la cunoştinţa şefului serviciului, martorul (….), care a hotărât să intervină asupra aplicaţiei pentru a fi pontate manual persoanele care nu fuseseră înregistrate de sistemul electronic, deşi în realitate se aflaseră la locul de muncă.
După operare, foaia colectivă de prezenţă, în cuprinsul căreia de această data erau incluse şi persoanele vătămate, a fost listată şi semnată de către martorele (….), ulterior fiind lăsată la secretariatul Preşedintelui Consiliului Judeţean, pentru a fi aprobată.
Inculpatul Iliuţă Vasile a refuzat să semneze foaia colectivă de prezenţă în forma întocmită de martorele (….), dispunând să fie listată varianta înregistrată în sistemul informatic, în care persoanele vătămate nu erau pontate pentru perioada 25-29.03.2019.
Martora (….) a printat foaia colectivă de prezenţă aşa cum a solicitatinculpatul Iliuţă Vasile, dar a refuzat să o semneze în această formă, întrucât o semnase pe cea despre care a apreciat că reflectă realitatea.
Întrucât nici martorul (….) nu a fost de acord să semneze foaia colectivăde prezenţă în forma cerută de inculpatul Iliuţă Vasile, aceasta a fost semnată de (….).
Cu ocazia audierii, martorul (….), a declarat faptul că la data de 25.03.2019, i-a fost transmis de către compartimentul juridic, un fragment din stenograma întocmită ca urmare a unei şedinţe operative desfăşurate în ziua respectivă, prin care se solicita suportul tehnic al compartimentului IT, în vederea excluderii din foaia colectivă de prezenţă a persoanelor cărora le expirase perioada de preaviz, documente emise ca urmare a procesului de reorganizare al aparatului Consiliului Judeţean.
Martorul declară că a identificat două posibilităţi, fie să se ridice cartelele electronice de la persoanele vizate, fie să creeze un grup distinct în aplicaţie, pentru membrii căruia să se blocheze accesul la programul de pontaj electronic.
I-a prezentat cele două variante martorei (….), care însă i-a solicitat să discute cu inculpatul Iliuţă Vasile, pentru a stabili modalitatea de urmat.
Martorul mai arată că inculpatul Iliuţă Vasile i-a solicitat să creeze un nou grup, în cadrul căruia personalul de la Serviciul Resurse Umane să poată face eventuale modificări.

Astfel, pentru persoanele care făceau parte din grupul nou creat nu se mai înregistra prezenţa la momentul validării cartelelor electronice, însă acestea erau fotografiate cu ocazia acţionării dispozitivului.
Martorul mai declară că a creat grupul respectiv la data de 27.03.2019, însă cu aplicabilitate din data de 25.03.2019. Acesta arată că, întrucât persoanele vătămate desfăşuraseră activităţi lucrative în perioada 25-27.03.2019, rămăsese în sarcina personalului din cadrul Serviciului resurse umane, să stabilească dacă vor modifica manual sau nu aceste date.
Tot din depoziţia acestui martor, mai rezultă că la începutul lunii aprilie, personalul din cadrul Serviciului resurse umane, a introdus manual datele cu privire la persoanele vătămate care fuseseră prezente la serviciu, după expirarea perioadei de preaviz.
Întrucât inculpatul Vasile Iliuţă nu a fost de acord cu acea formă a pontajelor, martorul arată că a fost chemat de către inculpat care i-a solicitat să imprime foile de pontaj, fără ca persoanele vătămate să fie evidenţiate ca fiind prezente la locul de muncă, după data expirării preavizelor.
Martorul (….) a declarat că s-a conformat solicitării inculpatului Iliuţă Vasile, căruia i-a înmânat foile colective de prezenţă, în forma cerută.
Din cuprinsul fragmentului stenogramei întocmite ca urmare a şedinţei operative, despre care martorul (….) face referire în depoziţia sa, rezultă că inculpatul Iliuţă Vasile a solicitat interlocutorilor, ca persoanele care nu se află în concediu medical să fie scoase din sistem, de către angajaţii compartimentului IT.
Tot din cuprinsul acestei stenograme, rezultă că inculpatul Iliuţă Vasile, afirmă că persoanele cărora le-au fost emise preavize, nu au ce căuta la locul de muncă, începând cu ziua respectivă.
Ulterior, la data de 11.04.2019, pentru a da o aparenţă de legalitate a acţiunilor sale ilicite, inculpatul Iliuţă Vasile, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi, a emis nota internă cu numărul (….) /11.04.2019, adresată Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, prin care comunica faptul că “(….)”
Persoanele vătămate au formulat multiple cereri prin care solicitau inculpatului Iliuţă Vasile, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi să aplice dispoziţiile sentinţei nr. (….)2019 din 28.02.2019 a Tribunalului Călăraşi, prin care s-a dispus suspendarea celor două acte administrative.
De asemenea, persoanele vătămate au continuat să înregistreze zilnic cereri prin care înştiinţau factorii de conducere din cadrul Consiliului Judeţean, inclusiv pe inculpatul Iliuţă Vasile, atât referitor la prezenţa lor la locul de muncă, cât şi la faptul că nu le funcţionează cartelele electronice pentru pontaj.
În acest context, începând cu data de 16.04.2019, accesul persoanelor vizate de preavizele de încetare a contractelor de muncă, printre care se numără şi persoanele vătămate (….) a fost restricţionat efectiv, agenţii de pazănepermiţându-le accesul în sediul Consiliului Judeţean Călăraşi.
(….)
Cu ocazia audierii, martorul (….), a declarat faptul că a luat la cunoştinţă despre sentinţa Tribunalului Călăraşi prin care s-a dispus suspendarea hotărârilor Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 59/29.03.2018 şi 273/20.12.2018, de la angajaţii Direcţiei Juridice.
(….)
În prima şedinţă operativă care a avut loc ulterior acestui moment, martorul şi-a exprimat punctul de vedere, cu privire la necesitatea punerii în aplicare a dispoziţiei instanţei, această atribuţie revenind secretarului judeţului şi Direcţiei Juridice.
Martorul (….) mai arată că în perioada următoare au avut loc diferite discuţii cu privire la modul de punere în aplicare a sentinţei respective, iar inculpatul Iliuţă Vasile i-a comunicat decizia sa de a continua procedura de indisponibilizare a respectivelor persoane, fără a-i preciza însă, vreo motivaţie în acest sens.
De asemenea, inculpatul Iliuţă Vasile i-a cerut să comunice celorlalţi factori de conducere şi secretarului judeţului decizia sa, lucru pe care martorul l-a şi făcut, fără a putea transmite la rândul său, motivaţia care a stat la baza deciziei inculpatului.
(….)
În urma controlului efectuat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi, ca urmare a sesizării făcute de persoana vătămată (….), s-a constatat că “(….).”
Procesul-verbal de control a fost comunicat Consiliului Judeţean Călăraşi, care, prin adresa numărul (….) 31.05.2019, semnată de inculpatul Iliuţă Vasile, a solicitat prorogarea termenului de îndeplinire a măsurii dispuse prin anexa I a acestui document, la o dată ulterioară soluţionării definitive a dosarelor nr. (….)/2019 (deşi în cadrul acestui dosar fusese pronunţată o soluţie executorie la data de 28.02.2019) şi a dosarului numărul (….) /2019, având ca obiect anularea hotărârilor Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 59/29.03.2018 şi 273/20.12.2018.
La data de 24.06.2019, Consiliul Judeţean Călăraşi, prin adresa cu numărul (….), semnată de inculpatul Vasile Iliuţă, a înştiinţat Inspectoratul de Muncă Teritorial Călăraşi cu privire la faptul că la data de 20.06.2019, în dosarul numărul (….) /2019, Curtea de Apel Bucureşti a admis recursul formulat de Consiliul Judeţean Călăraşi, a dispus casarea în parte a hotărârii recurate şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.
Din aceste considerente, în cuprinsul aceleiaşi adrese, s-a comunicat că instituţia Consiliului Judeţean întreprinde toate diligenţele în vederea punerii în aplicare a celor două acte administrative (hotărârile Consiliului Judeţean Călăraşinr. 59/29.03.2018 şi 273/20.12.2018).

Prin adresa nr. (….) 12.11.2019, Consiliul Judeţean Călăraşi a înaintat în copie Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. (….), din care rezultă că persoanelor vătămate le-au încetat raporturile de muncă, prin încetarea contractelor individuale de muncă şi respectiv încetarea raporturilor de serviciu, după cum urmează: (….)


Referitor la infracţiunea de abuz în serviciu săvârşită de inculpatul Iliuţă Vasile, se reţin următoarele:
Atribuţiile de serviciu ale inculpatului Iliuţă Vasile, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi, sunt prevăzute atât în Legea nr. 215/2001 modificată prin Legea cu numărul 286/2006, cât şi în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Călăraşi.
Astfel, conform art. 95 din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii cu nr. 215/2001, articolul 116 avea următorul cuprins:
“ART. 116
(1) Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), preşedintele consiliului judeţean:
a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul deorganizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
Conform art. 14 alin.1 din Legea nr. 53/2003, angajatorul este definit ca fiind persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă.
În speţă, angajatorul este Consiliul Judeţean Călăraşi, instituţie publică cu personalitate juridică, reprezentat legal de inculpatul Iliuţă Vasile, în raport de atribuţiile legale de serviciu cu care a fost învestit prin prisma funcţiei de Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi pe care o ocupă, după cum rezultă din interpretarea prevederilor actelor normative expuse anterior.
Conform art. 40 alin.2 din Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
Conform art. 39 din acelaşi act normativ,
(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
Nu în ultimul rând, conform prevederilor art. 3 alin.1 din Legea nr. 53/2003, “Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit”, iar conform art. 169 alin.1 din acelaşi act normativ, „nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege”.
Prin urmare, probele administrate în cauză rezulă că, în perioada 25.03.2019-20.06.2019, între persoanele vătămate (….), pe de-o parte şi Consiliul Judeţean Călăraşi, reprezentat de inculpatul Iliuţă Vasile, pe de altă parte, existau raporturi de muncă, în baza unor contracte individuale de muncă, aşa cum sunt ele definite de art. 10 din Legea nr. 53/2003.
Din actele de urmărire penală efectuate în cauză ulterior datei de 01.10.2019, a rezultat că activitatea infracţională desfăşurată de inculpat a avut loc în realitate, în perioada 25.03.2019-22.07.2019, dată la care au început să producă efecte Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. (….) /15.07.2019 şi (….) /11.07.2019, prin care s-a dispus încetarea raporturilor de muncă desfăşurate de persoanele vătămate (….) .
Tot din actele de urmărire penală existente la dosarul cauzei, rezultă că pentru celelalte opt persoane vătămate, raporturile de muncă au încetat în zilele de 12 şi respectiv 15.07.2019, conform Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi.
Or, în situaţia în care în perioada de referinţă, contractele individuale de muncă ale persoanelor vătămate nu încetaseră în mod legal, acestora le reveneau în calitate de salariaţi, atât drepturile cât şi obligaţiile prevăzute în art. 39 din Legea nr. 53/2003, iar angajatorului, Consiliul Judeţean Călăraşi, reprezentat de inculpatul Iliuţă Vasile, îi reveneau drepturile şi obligaţiile prev. de art. 40 din acelaşi act normativ.
Pe cale de consecinţă, pentru munca prestată în perioada 25.03-15.04.2019, persoanelor vătămate le revenea dreptul de a fi remunerate, în condiţiile în care acestea îşi îndepliniseră atribuţiile de serviciu conform fişelor posturilor.
Tot pe cale de consecinţă, se constată că inculpatului Iliuţă Vasile, prin prisma atribuţiilor de serviciu, îi revenea obligaţia de a lua toate măsurile ca persoanelor vătămate să le fie respectate drepturile care derivă din contractele individuale de muncă.
Or, în aceasta situaţie, se observă că inculpatul Iliuţă Vasile, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu prevăzute de Legea nr. 215/2001 modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006, prin acţiunile sale, care încalcă prevederile art. 40 alin.2 lit. c şi f şi art. 169 alin.1 din Legea nr. 53/2003, exercitate în calitate de reprezentant legal al angajatorului, de a dispune neincluderea în foile colective de prezenţă a zilelor lucrate de persoanele vătămate (….) în perioada de timp cuprinsă între zilele de 25.03.2019 şi 15.04.2019, în condiţiile în care aceştia prestaseră activităţile lucrative conform fişelor posturilor, având drept consecinţă neplata drepturilor salariale, constituie infracţiunea de abuz în serviciu, aşa cum este descrisă în art. 297 alin.1 din C.p..
Mai mult, acţiunile inculpatului Iliuţă Vasile, care atât prin prisma atribuţiilor de serviciu, cât şi a influenţei pe care o are în raport de funcţia ocupată, a transmis dispoziţii agenţilor de pază, prin intermediul numitului (….) , ca începând cu data de 16.04.2019, persoanelor vătămate (….) să nu le mai fie permis accesul în sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, acestea aflându-se astfel în imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile prevăzute în fişa postului, cu toate că acestea erau angajate ale Consiliului Judeţean Călăraşi în baza unor contracte individuale de muncă active, având drept consecinţă neplata drepturilor salariale, constituie de asemenea încălcări ale art.3 alin.1 şi art. 40 alin.2 lit. c şi f din Legea nr. 53/2003, ce intră în conţinutul constitutiv al infracţiunii de abuzul în serviciu, aşa cum este descrisă în art. 297 alin.1 din C.p..
Nu în ultimul rând, referitor la infracţiunea de abuz în serviciu reţinută în sarcina inculpatului Iliuţă Vasile, se are în vedere faptul că acesta a emis nota internă cu numărul (….) /11.04.2019, adresată Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, prin care comunica faptul că “(….)”
Astfel, se constată faptul că, inculpatul Iliuţă Vasile, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean, prin încălcarea prevederilor Legii nr. 215/2001 modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006 precum şi ale Legii cu numărul 554/2004, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a emis nota internă cu numărul (….) /11.04.2019, în cuprinsul căreia a dispus punerea în aplicare a preavizelor emise în privinţa persoanelor vătămate (….), având drept rezultat pe de-o parte imposibilitatea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, iar pe de altă parte, neplata drepturilor salariale către persoanele vătămate.
Astfel, conform art. 94. din Legea nr 286/2006, articolul 115 din Legea nr. 215/2001, avea următorul cuprins:
“ART. 115
(1) Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului judeţean, pe care îl conduce.
Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean, vicepreşedinţilor sau altor persoane, în condiţiile legii.
(2) Preşedintele consiliului judeţean asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative.”

Conform art. 14 din Legea nr. 554/2004,
Suspendarea executării actului
(1) În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept şi fără nicio formalitate.
(4) Hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este executorie de drept.
Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare.
(7) Suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării
În concluzie, inculpatul Iliuţă Vasile, prin prisma atribuţiilor de serviciu, avea printre altele, obligaţia de a asigura punerea în aplicare a legilor.
De asemenea, se constată că art. 14 din Legea nr. 554/2004 prevede că hotărârea prin care se pronunţă suspendarea actului administrativ este executorie de drept, recursul nu este suspensiv de executare, iar suspendarea actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare până la durata suspendării.
În acest caz, prin sentinţa nr. (….)/2019 din 28.02.2019, Tribunalul Călăraşi a admis acţiunea formulată de reclamanţi în dosarul numărul (….) /2019 şi a dispus suspendarea hotărârilor Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 59/29.03.2018 şi 273/20.12.2018.
Astfel, inculpatul Iliuţă Vasile în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi, avea obligaţia să asigure punerea în aplicare a prevederilor art. 14 din Legea 554/2004, să constate suspendarea prevederilor celor două acte administrative, în speţă hotărârile Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 59/29.03.2018 şi 273/20.12.2018, precum şi să înceteze orice formă de executarea acestora.
Or, prin emiterea notei cu caracter intern, (….) /11.04.2019 inculpatul a acţionat tocmai în mod contrar, lipsind astfel de efecte atât prevederile art. 14 din Legea nr. 554/2004, cât şi sentinţa nr. (….) 2019 a Tribunalului Călăraşi. Mai mult, acelaşi efect l-a avut şi emiterea adresei numărul (….) 31.05.2019, semnată de inculpatul Iliuţă Vasile, prin care a solicitat Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi, prorogarea termenului de îndeplinire a măsurii dispuse prin anexa 1 a procesului-verbal seria CL nr. (….)/21.05.2019, la o dată ulterioară soluţionării definitive a dosarelor nr. (….) /2019 (deşi în cadrul acestui dosar fusese pronunţată o soluţie executorie la data de 28.02.2019) şi a dosarului numărul (….) /2019, având ca obiect anularea hotărârilor Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 59/29.03.2018 şi 273/20.12.2018.
Prin urmare, inculpatul Iliuţă Vasile, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin neîndeplinirea şi respectiv îndeplinirea în mod defectuos a actelor expuse anterior, cu încălcarea dispozițiilor Legii nr.215/2001, Legii nr.53/2003 și Legii nr.554/2004, de asemenea menționae mai sus, a îngrădit dreptul la muncă persoanelor vătămate (….), cauzându-le un prejudiciu cuantificat în drepturile salariale neachitate pentru perioada 25.03.2019 – 22.07.2019.
În ceea ce priveşte prejudiciul creat în patrimoniul persoanelor vătămate se reţin următoarele:
În baza contractelor de muncă încheiate între Consiliul Judeţean Călăraşi şi persoanele vătămate, acestea erau îndreptăţite la plata drepturilor salariale, pentru perioada 25.03.2019 – 15.04.2019, date fiind activităţile lucrative prestate în acest interval.
Totodată, persoanele vătămate erau îndreptăţite la plata drepturilor salariale şi pentru perioada 16.04.2019 (dată de la care nu li s-a mai permis accesul în instituţie, fiind astfel în imposibilitate să îşi îndeplinească atribuţiile prevăzute în fişele posturilor), până la data desfacerii contractelor de muncă, respectiv 12.07.2019, 15.07.2019 sau după caz, 22.07.2019.
Astfel, după cum rezultă din foile colective de prezenţă şi statele de plată aferente lunilor februarie, martie şi aprilie, coroborându-se sumele de bani ce i se cuvin fiecărui angajat pentru o zi de lucru, raportat la perioada efectiv lucrată, respectiv perioada în care nu i s-a permis să desfăşoare activităţile lucrative, s-a stabilit prejudiciul cauzat fiecărei persoane, după cum urmează:

Pentru persoana vătămată (….) – suma de 18.882,5 lei, aferentă unei
perioade de 3 luni şi 20 zile
Pentru persoana vătămată (….) – suma de 19.030 lei, aferentă unei
perioade de 3 luni şi 14 zile
Pentru persoana vătămată (….) – suma de 21.951,55 lei, aferentă unei
perioade de 3 luni şi 15 zile
Pentru persoana vătămată (….) – suma de 9.795 lei, aferentă unei
perioade de 3 luni şi 14 zile
Pentru persoana vătămată (….) – suma de 16.530 lei, aferentă unei
perioade de 3 luni şi 15 zile
Pentru persoana vătămată (….) – suma de 9.327 lei, aferentă unei
perioade de 3 luni şi 9 zile
Pentru persoana vătămată (….) – suma de 9.939,5 lei, aferentă unei
perioade de 3 luni şi 14 zile
Pentru persoana vătămată (….) – suma de 9.908 lei, aferentă unei
perioade de 3 luni şi 14 zile
Pentru persoana vătămată (….) – suma de 9.327 lei, aferentă unei
perioade de 3 luni şi 9 zile
Pentru persoana vătămată (….) – suma de 9.512,75 lei, aferentă unei
perioade de 3 luni şi 18 zile.
Aşadar, prin săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, inculpatul Iliuţă Vasile a cauzat un prejudiciu total, în cuantum de aproximativ 134.203,3 Ron.

Referitor la infracţiunea de fals intelectual în formă continuată săvârşită de inculpatul Iliuţă Vasile şi respectiv infracţiunea de fals intelectual săvârşită de (….):
După cum rezulta din actele de urmărire penală efectuate în cursul lunii aprilie, suspecţii Iliuţă Vasile, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi, (….) , au falsificat foaia colectivă de prezenţă aferentă lunii martie a anului 2019, prin aceea că, nu au inserat cu ştiinţă, perioada lucrată de persoanele vătămate (….) în zilele de 25-29.03.2019 şi respectiv perioada lucrată de persoana vătămată (….) în zilele de 27-29.03.2019 în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, conform atribuţiilor prevăzute în fişele posturilor.
(….)
Întrucât martorele (….) au refuzat semnarea foii colective de prezenţă în acea formă, acest lucru a fost făcut de suspectele (….) , precum şi de inculpatul Iliuţă Vasile.
La data de 08.05.2019, a fost înregistrată sub numărul (….) foaia colectivă de prezenţă aferentă lunii aprilie a anului 2019.
În cuprinsul acesteia, pe o fila separată, se regăsesc persoanele vătămate (….), cu privire la care s-a consemnat faptul că nu au desfăşurat activităţi lucrative în luna aprilie a anului 2019.
Aspectele consemnate sunt vădit nereale, în condiţiile în care din declaraţiile persoanelor vătămate coroborate cu înştiinţările emise zilnic factorilor de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, rezultă că (….) s-au aflat în sediul instituţiei în zilele lucrătoare din perioada 01-15.04.2019, acestora nemaifiindu-le permis în mod fizic accesul în sediu, începând cu data de 16.04.2019.
Astfel, din conţinutul foii colective de prezenţă, precum şi din adresa emisă de Consiliul Judeţean Călăraşi, rezultă că aceasta a fost semnată de (….).

Tot din conţinutul foii de prezenţă, se constată faptul că atât în partea superioară a acesteia, cât şi în dreptul numelui martorei (….) , se regăseşte menţiunea „conform notei interne nr. (….) 11.04.2019”.
(….)

La data de 20.12.2019, inculpatul Iliuță Vasile a fost citat de către persoana vătămată (….), procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, care supraveghea urmărirea penală în dosarul nr.(….)/2019 al unității de parchet menționate, pentru a fi informat cu privire la punerea în mișcare a acțiunii penale și cu privire la drepturile și obligațiile care decurgeau din calitatea de inculpat.
Cu această ocazie, inculpatul a exercitat constrângeri asupra persoanei vătămate, cu scopul de a o determina să dispună față de el o soluție de netrimitere în judecată.
(….)
În acest dosar s-a dispus inițial efectuarea în continuare a urmăririi penale față de inculpatul Iliuță Vasile sub aspectul săvârșirii infracțiunilor arătate mai sus iar un ofițer de poliție l-a informat cu privire la acuzația formulată împotriva sa, precum și cu privire la drepturile și obligațiile care decurgeau din calitatea sa procesuală.
Ulterior, în urma administrării probelor, persoana vătămată a constatat că erau îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru a se dispune punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului pentru aceleași infracțiuni.
Persoana vătămată a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat prin ordonanța din data de 05.12.2019 iar organele de cercetare penală au dispus citarea inculpatului pentru a-i aduce la cunoștință această împrejurare.

La prima citare inculpatul nu s-a prezentat, motivând absența prin aceea că era citat la DNA – Structura Centrală. Inculpatul nu s-a prezentat nici la a doua citare, invocând prezența sa la Comisia de abuzuri a Camerei Deputaților. La a treia citare, pentru termenul din 20.12.2019, inculpatul a refuzat să se prezinte, susținând că trebuie să se prezinte din nou la DNA.
În aceste condiții, persoana vătămată l-a citat personal pe inculpat, prin intermediul telefonului, pentru a se prezenta la sediul PJ Călărași, în cursul aceleiași zile, după terminarea audierii sale la DNA – Structura centrală.
La ora 18:10, inculpatul s-a prezentat la sediul parchetului și a fost adus de jandarm în biroul persoanei vătămate unde, în imediata vecinătate a mesei de lucru aceasta din urmă avea amplasată pe un trepied o cameră de luat vederi, pe care o folosea la înregistrarea audierilor.
Inculpatul a intrat, a observat camera și a întrebat persoana vătămată dacă era pornită. Aceasta a răspuns că nu dar că urma să o pornească imediat. Persoana vătămată a încercat să pornească camera dar a constatat că acumulatorul era epuizat astfel încât nu se putea efectua nicio videofilmare.
În aceste momente inculpatul a început să îl întrebe pe (….) dacă era nebun, dacă știa în ce se bagă, dacă știa cine se află în spatele lui și altele de acest gen.
De asemenea, cu aceeași ocazie, inculpatul i-a reproșat persoanei vătămate că îl mai cercetase într-un dosar pentru infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice.
În aceste condiții, persoana vătămată a chemat jandarmul de serviciu să îi aducă încărcătorul pentru acumulatorul camerei de luat vederi.
În timpul acesta, inculpatul i-a spus persoanei vătămate că formulase o plângere la DNA împotriva ei și a mai multor persoane, fără a preciza care, afirmând că am constituit un grup infracțional cu scopul de a-i face lui rău, precum și o plângere la Inspecția Judiciară tot împotriva persoanei vătămate.
Între timp, deși fusese găsit încărcătorul camerei de luat vederi, aceasta nu pornea, iar inculpatul a continuat să amenințe persoana vătămată, afirmând că o va distruge, inclusiv prin cumpărarea unei televiziuni care să facă reportaje despre ea, din fața parchetului. De asemenea, inculpatul i-a spus persoanei vătămate că o să angajeze detectivi particulari care să o urmărească, context în care a precizat că are serviciile în spate și că dacă în trecut a săvârșit cea mai mică abatere, va afla și o va distruge.
(….)
După revenirea persoanei vătămate în birou, grefierul de serviciu a ieșit iar inculpatul a continuat în același stil, spunându-i că dacă îl va trimite în judecată va fi coșmarul vieții sale, că nu e un nimeni de pe stradă și solicitându-i în repetate rânduri să ”găsească o variantă”.
De asemenea, inculpatul i-a spus persoanei vătămate că ”va face balamuc” dar în același timp i-a sugerat că dacă mă voi conforma solicitării de a nu-l trimite în judecată, își va schimba declarațiile date la DNA și Inspecția Judiciară conform cărora aș fi aderat la un grup infracțional organizat îndreptat împotriva sa.
Inculpatul a mai amenințat persoana vătămată și prin aceea că i-a comunicat că dacă îl va trimite în judecată, va rămâne cu el pe cap și că este dispus să își riște toată averea și să piardă tot pentru a o distruge.

Conform declarațiilor persoanei vătămate, amenințările inculpatului i-au provocat persoanei vătămate o reală stare de temere deoarece acesta este nu doar președintele Consiliului Județean Călărași ci și o persoană influentă la nivel național, cu o importantă poziție în cadrul partidului aflat la acel moment la guvernare și posesor al unei averi considerabile, pe care, conform propriilor susțineri era dispus să o riște în așa zisul conflict pe care îl avea cu ea, cu atât mai mult cu cât inculpatul afirmase că dacă ar fi fost trimis în judecată, persoana vătămată avea ”să rămână cu el pe cap”.
(….)

În drept
Fapta inculpatului Iliuță Vasile care, în perioada 25.03.2019 – 22.07.2019, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin încălcarea prevederilor Legilor nr.215/2001 modificată şi completată prin legea cu numărul 286/2006, nr.53/2003 și nr. 554/2004, a îndeplinit în mod defectuos o serie de acte, prin care a îngrădit dreptul la muncă al persoanelor vătămate (….), cauzându-le un prejudiciu cuantificat în neplata drepturilor salariale pentru această perioadă, în valoare totală de aproximativ 134.203,3 lei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art.297 alin.1 C.pen.
(….)
Fapta inculpatului Iliuță Vasile care, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi a semnat foaia colectivă de prezenţă aferentă lunii martie a anului 2019, în condiţiile în care, cunoştea că aceasta este falsificată, prin aceea că nu fusese inserată, cu ştiinţă, perioada lucrată de persoanele vătămate (….) în zilele de 25-29.03.2019, şi respectiv perioada lucrată de persoana vătămată (….) în zilele de 27-29.03.2019 în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, conform atribuţiilor prevăzute în fişele posturilor, atestând astfel această împrejurare neadevărată iar ulterior, în aceeași calitate, a emis nota internă, înregistrată cu numărul (….)11.04.2019, prin intermediul căreia i-a determinat pe (….), ca, fără vinovăţie, să întocmească în fals foaia colectivă de prezenţă aferentă lunii aprilie a anului 2019, prin aceea că nu au inserat cu ştiinţă, zilele în care persoanele vătămate (….) au prestat muncă, în perioada 01-15.04.2019, în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, conform atribuţiilor prevăzute în fişele posturilor, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals intelectual în formă continuată (două acte materiale), prevăzută de art. 321 alin.1 din C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 din C.pen.
(….)
Fapta inculpatului Iliuță Vasile care, la data de 20.12.2019, a exercitat constrângeri asupra persoanei vătămate (….), procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași, pentru a o determina să nu dispună trimiterea sa în judecată într-o cauză penală în care avea calitatea de inculpat, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de șantaj, prevăzută de art.13 1 din Legea nr.78/2000 raportat la art.207 alin.1 C.pen.
(….)
Latura civilă
Persoanele vătămate (….), au arătat că pretențiile civile fac obiectul acțiunii existente pe rolul Tribunalului Călărași.
Persoana vătămată (….) a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu o sumă pe care o va preciza ulterior.
Persoana vătămată (….) nu au precizat în cursul urmăririi penale dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză.
De asemenea, tot în ceea ce privește latura civilă, instanța urmează să dispună anularea celor două înscrisuri falsificate la care s-a făcut referire anterior, conform art.25 alin.3 C. proc. pen.
(….)
Faţă de cele expuse mai sus, constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului iar urmărirea penală este completă, existând probele necesare şi legal administrate,
În temeiul art.327 lit. a C. proc. pen., art.327 lit. b C .proc. pen., art.315 alin.1 lit. b raportat la art.16 lit .b C. proc. pen. și art.328 alin. 3 C. proc. pen.

D I S P U N:
Trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului:
Iliuță Vasile, (….), Președintele Consiliului Județean Călărași, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin.1 C.pen., fals intelectual în formă continuată (două acte materiale), prevăzută de art. 321 alin.1 din C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 din C.pen. și șantaj, prevăzută de art. 13-1 din Legea nr.78/2000 raportat la art.207 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.
(….)
În temeiul art.329 C.proc.pen. cu aplicarea art.76 alin.2 C.proc.pen.1, prezentul rechizitoriu, însoţit de o copie certificată şi dosarul cauzei se va înainta Tribunalului București, urmând a fi citaţi:
INCULPAT: Iliuță Vasile – (….)
PARTE CIVILĂ: (….)
PERSOANE VĂTĂMATE: (….) –
MARTORI:
(….)
În temeiul art. 274 alin.1 C.proc.pen. se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 3.000 lei în sarcina inculpatului Iliuță Vasile.
PROCUROR ȘEF SERVICIU
(….)

Arată mai mult

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Îți recomandăm și

Close
Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
WhatsApp WhatsApp