Arhiva

Curtea de Conturi: Prejudicii la nivelul judeţului Călăraşi de 1.281.000 lei

Print Friendly, PDF & Email

Curtea de Conturi a României a făcut public Raportul privind finanţele publice, pe anul 2010, la nivelul judeţului Călăraşi. Potrivit acestuia, au fost desfăşurate 29 de acţiuni, din care 28 de audit finaciar şi o acţiune de control. În urma acestora, s-au constatat următoarele: prejudicii – 1.281.000 lei; abateri finaciar-contabile – 469.773.000 lei.

Prejudicii constatate la 13 unităţi supuse auditului

Au fost constatate prejudicii în 13 din cele 29 de acţiuni derulate de Curtea de Conturi, astfel: U.A.T.J Călăraşi – 12.000 lei; U.A.T.O. Budeşti – 270.000 lei; U.A.T.C. Tămădău Mare – 190.000 lei; U.A.T.C. Dragalina – 311.000 lei; U.A.T.C. Vâlcelele – 108.000 lei; U.A.T.C. Radovanu – 33.000 lei; U.A.T.C. Nana – 10.000 lei; U.A.T.C. Vlad Ţepeş – 28.000 lei; U.A.T.C. Independenţa – 18.000 lei; U.A.T.C. Dragoş Vodă – 74.000 lei; Direcţia Poliţia Comunitară Călăraşi – 202.000 lei; Centrul de Asistenţă Medico Socială Călăraşi – 13.000 lei; Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călăraşi – 12.000 lei. Cele mai mari abateri de natură financiar-contabilă s-au înregistrat la: U.A.T.J. Călăraşi – 222.612.000 lei; U.A.T.O. Lehliu Gară – 120.252.000 lei; U.A.T.C. Chirnogi – 20.140.000 lei. La Serviciul Public Poliţia Comunitară, nu s-a întocmit şi nu s-a fundamentat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, prin analiza indicatorilor de venituri şi cheltuieli, a încasărilor realizate şi a plăţilor efectuate, valoarea abatarii fiind de 5.277.000 lei. La U.A.T.C. Tămădău Mare, nu s-a procedat la inventarierea materiei impozabile, în scopul fundamentării veniturilor proprii, bazată pe constatarea şi evaluarea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcşie de care se calculează impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum şi pe alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor.

Facturi neevidenţiate în contabilitate, iar pentru “La Beleaua” a intervenit prescripţia

La U.A.T.C. Nana şi U.A.T.C. Roseţi, facturile neachitate în termen sunt neevidenţiate în contabilitate, nefiind plătite până la data efectuării auditului, valoarea abaterii fiind de 34.000 lei la U.A.T.C. Nana şi de 29.000 lei, la U.A.T.C. Roseţi. La U.A.T.C. Radovanu, tranzacţiile sunt înregistrate în contabilitate pe măsura decontării lor şi nu la data producerii, nerespectându-se principiul contabilităţii de angajamente, valoarea abaterii fiind de 19.000 lei. Tot aici, există neconcordanţe între veniturile înregistrate în evidenţa fiscală, cele din evidenţa contabilă şi cele din contul de execuţie, valoarea abaterii fiind de 244.000 lei. La serviciul Public Poliţia Comunitară Călăraşi şi Centrul de Asistenţă Medico socială Călăraşi au fost acordate drepturi salariale necuvenite reprezentând “spor de condiţii vătămătoare de 10%” din salariul de bază, fără ca Regulamentul privind acordarea sporului respectiv pentru personalul contractual şi funcţionarilor publici să fie avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice. La Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călăraşi, în perioada iulie-august 2010 s-a acordat apă minerală personalului instituţiei, considerându-se perioada cu temperaturi extreme pentru care se acordă protecţie persoanelor încadrate în muncă. La Centrul Militar Judeţean Călăraşi au fost constatate unele deficienţe asupra realităţii cantităţilor şi valorilor decontate prin situaţiile de plată, pentru lucrările de investiţii, privind execuţia de lucrări de izolare termică. La U.A.T.O. Budeşti, urmare a îndeplinirii termenului de prescripţie privind dreptul de a cere executarea silită a creanţelor bugetare, aferente contractului de concesiune FN/14.06.1993 încheiat de societatea comercială “La Beleaua”, a fost prejudiciat bugetul local cu suma estimată de 187.000 lei.

Plăţi către avocaţi, la U.A.T.M. Călăraşi şi Olteniţa

Abateri financiare au fost înregistrate şi la U.A.T.M. Olteniţa, efectuându-se plăţi pentru servicii juridice contractate, pe baza facturilor emise de prestator, fără ca la facturi să fie anexate documente justificative privind serviciile prestate, valoarea abaterii fiind de 23.000 lei. Totodată, la U.A.T.M. Călăraşi, au fost încheiate contracte de asistenţă juridică în condiţiile în care în cadrul instituţiei funcţionează Serviciul administrare publică locală, juridic şi contencios administrativ, având angajaţi un număr de trei consilieri juridici care îndeplinesc condiţiile legale pentru reprezentarea intereselor la instanţele judecătoreşti, valoarea abaterii fiind de 52.000 lei. În aceste două cazuri, au fost emise Deciziile nr. 24/29.07.2011 şi nr. 25/12.08.2011, prin care s-a stabilit luarea măsurilor de către conducerea instituţiei pentru înlăturarea deficienţelor constatate la încheierea şi derularea contractelor de asistenţă juridică, analizarea legalităţii lor, iar în cazul constatării de plăţi nelegale, luarea măsurilor de recuperare a lor de la persoanele răspunzătoare.

Arată mai mult

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
WhatsApp WhatsApp