Arhiva

Blocul M9 – Date tehnice din litigiul pentru comisioanele cabinetului de insolvenţă

Print Friendly, PDF & Email

Situaţia locatarilor de la blocul M9, cunoscut sub denumirea veche de D1D, din Călăraşi, de pe strada Ştirbei Vodă, este departe de a fi una clară. În ultima vreme, au fost exprimate puncte de vedere dintre cele mai diverse, însă s-a omis să se spună faptul că, la mijloc, nu este vorba să se încerce rezolvarea unor probleme de ordin social, în speţă ale locatarilor care nu au unde să se mute, câtă vreme cazul îmbracă şi o formă clară a intersului de ordin material.

S-a emis opinia, susţinută de Cabinetul Individual de Insolvenţă Hârşescu Nicoleta, cel care se ocupă cu lichidarea firmei SC Termo SA, că acest imobil ar fi făcut parte din patrimoniul acestei firme. Mai mult, la acest moment, acelaşi cabinet de insolvenţă încearcă să demonstreze că şi etajul al III-lea, din blocul BBB, de pe strada Progresul, din Călăraşi, ar aparţine, de drept, firmei Termo SA, în fapt dorindu-se identificarea bunurilor imobile ale acestei firme aflate în insolvenţă, cu scopul de a fi valorificate ulterior.

Beneficiar: Consiliul Popular al Judeţului Călăraşi

Blocul M9, conform unui “proces-verbal de recepţie preliminară”, emis de Centrul de Proiectare din cadrul Consiliului Popular al Judeţului Ialomiţa, printr-o comisie numită la data de 7 iulie 1981 şi reunită la 30.09.1982, se recepţionează în cadrul numit “obiectivul de investiţii Ansamblul 149 Călăraşi”. Se arată că antreprenorul general este Trustul de Construcţii Montaj Călăraşi, investiţia fiind finanţată prin Banca de Investiţii Călăraşi, având drept beneficiar Consiliul Popular al Judeţului Călăraşi, cu SGCL drept administrator, în fapt Societatea de Gospodărie Comunală Călăraşi. Prin transformări succesive, Secţia de Gospodărie Comunală şi Locativă Călăraşi a ajuns, în anul 2002, să se identifice sub titulatura de Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ. În baza unei hotărâri de consiliu local, la 13.06. 2002 a preluat, de la SC Termo SA, printr-un protocol, inclusiv acest imobil. Cabinetul Individual de Insolveţă Hârşescu Nicoleta a deschis o acţiune în instanţă, cu scopul ca protocolul înregistrat la Termo SA sub nr. 1058, din 9.09.2003 şi la SPCTAFL Călăraşi sub nr. 3720, din aceeaşi zi, să fie anulat, însă această acţiune a fost respinsă de Tribunalul Călăraşi, prin sentinţă înregistrată ca definitivă şi irevocabilă la data de 11.06.2009.

Istoricul

Prin hotărâre a Consiliului Local Călăraşi, cu nr. 48, din 1998, se înfiinţează SC Termo SA, ca firmă care administează imobilele care fac obiectul bunurilor proprietate a municipiului Călăraşi. Între Termo SA şi Combinatul Siderurgic Călăraşi se fac contracte de închiriere pentru un număr de 20 de apartamente, la blocul D1D (actualul M9). În cursul anului 2002, acest contract are numărul 664/2/10.07.2002, şi se încheie pentru fiecare apartament în parte. La acel moment, cu destinaţie de cameră oficială, Combinatul Siderurgic Călăraşi mai preia un apartament, tot de laTermo SA Călăraşi, la blocul D2, scara M, însă acesta nu a făcut niciodată obiectul vreunui litigiu cu Cabinetul Individual de Insolvenţă Hârşescu Nicoleta, cel care lichidează bunurile mobile şi imobile ale firmei SC Termo SA. La 13.06.2002, se înfiinţează Serviciul Public Centrale Termice şi Administare Fond Locativ, prin hotărâre de consiliu local, această unitate având acelaşi obiect de activitate ca şi Termo SA, respectiv de administrare a bunurilor imobile care fac obiectul bunurilor proprietate a municipiului Călăraşi. Pentru rezilierea acestor contracte de la blocul M9, în număr de 20, Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ cheamă în judecată, la data de 1 noiembrie 2004, firma Siderca SA, societate aflată în faliment. Obiectul acestui litigiu a constat în rezilierea tuturor celor 21 de contracte prin care Combinatul Siderurgic Călăraşi administra drept camere oficiale cele 21 de apartamente, 20 la blocul M9 şi un apartament la blocul D2, evacuarea firmei Siderca SA din imobilul M9 şi din apartamentul nr. 7, etajul 2, din blocul D2, scara M, dar şi obligarea acesteia la plata sumei de 82.472.316 lei, reprezentând chirie restantă. Prin Sentinţa civilă nr. 4130, din 24 noiembrie 2004, emisă de Judecătoria Călăraşi şi rămasă defenitivă şi irevocabilă prin decizie a Tribunalului Călăraşi, se dispune rezilierea celor 21 de contracte, de la numărul 872, la numărul 892 inclusiv. În acest mod, câtă vreme, prin sentinţă definitivă şi irevocabilă, se desfiinţează contractele de închiriere dintre SPCTAFL şi Siderca SA, se anulează de drept şi cele încheiate de Siderca Sa cu terţi.

Siderca SA a subînchiriat apartamentele

La acel moment, SC Siderca SA avea contracte de închiriere sau ordine de cazare, pentru cele 20 de apartamente de la blocul M9, apartamentele de la 1 la 20 fiind ocupate, în ordine, de următorii: 1 – Burlacu Jan Marcelius, 2 – Panduru Ştefan, 3 – Munteanu Tudor, 4 – Ene Georgeta, 5 – Stoica Ion, 6 – Wulkesch Cecilia Dorothea, 7 – Naghi Daniel, 8 – Geambazi Tache, 9 – Culică Ioana, 10 – Matei Gabriel, 11 – Vana Ion, 12 – Tache Marius, 13 – Năstase Daniel, 14 – Petcu Doru, 15 – Năstase Luminiţa, 16 – Chiriţă Mariana Gabriela, 17 – Vlada Ion, 18 – Ovreiu Marius, 19 – Iorgu Lucian, 20 – Păun Angelica. Apartamentul nr. 7, din scara II, etajul 2, din blocul D2, scara M, era ocupat de firma Medsan SRL Călăraşi. Consiliul Local Călăraşi, prin adresa nr. 2975, din 1.06.2005, cere societăţii Siderca SA să facă cunoscut acestor chiriaşi faptul că au obligaţia să urmeze procedura legală în vederea obţinerii de contracte de închiriere din fondul locativ de stat, în condiţiile în care cele 21 de apartamente vor fi preluate de Consiliul Local al municipiului Călăraşi şi vor face obiectul unor repartizări ulterioare. Cele 21 de apartamente au fost preluate, prin procesul verbal nr. 3547, din 6 iulie 2005, de SPCTAFL.

Fiecare s-a mutat după cum a vrut

Desigur, nu toţi aceşti foşti chiriaşi ai firmei Siderca SA erau şi salariaţii acesteia, astfel încât să se justifice faptul că aceştia ocupau pe bună dreptate, prin ordin de cazare, respectivele apartamente. E cazul Luminiţei Năstase, angajată a Primăriei Călăraşi, cel al poliţistului Naghi Daniel, al numitei Chiriţă Mariana Gabriela, care figurează drept angajată a firmei Serban SRL Călăraşi, la data de 11.02.2005, când Siderca SA, prin Radu Păunescu, director general, încheie contractul de închiriere cu nr. 29, spre exemplu. La acest moment, în blocul M9 sunt consideraţi chiriaşi legali următorii: Albu Mioara – ap.1, Lazăr Georgian – ap. 2, Burciu Neluţa – ap. 3, Spiridon Vasile – ap. 9, Vana Ion – ap. 11, Fricosu Nicolae – ap. 12, Neagu Petre – ap. 15, Niculae Viorel – ap. 18 şi Burnuz Anica – ap. 20. După cum puteţi observa, dacă apartamentul cu numărul 20 era ocupat, la data de 1.07.2005, de Păun Angelica, aceasta având contractul de închiriere nr. 33, din 11.02.2005, cu SC Siderca SA, la acest moment, aceasta figurează ca ocupantă a apartamentului nr. 7, de la etajul 1, bloc M9. Aici, a pătruns prin forţarea uşii şi ocuparea cu de la sine putere a apartamentului respectiv. În fapt, Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond locativ consideră un număr de 12 locatari drept ocupanţi abuzivi ai unor apartamente din blocul M9, după cum urmează: Cană Mihai Brian – ap. 4, Asan Gheorghe – ap. 5, Anghel Săndel – ap. 6, Păun Angela – ap.7, Luţă Floarea- ap. 8, Albu Gelu – ap. 10, Năstase Daniel – ap. 13, Bratu Cornelia – ap. 14, Chiriţă Mariana Gabriela – ap. 16, Vlada Ion – ap. 17, Marinescu Maria – ap. 19. Mulţi dintre aceştia nici măcar nu apar pe lista contractelor iniţiale încheiate de SC Siderca SA, în speţă Cană Mihai Brian, Asan Gheorghe, Anghel Săndel, Luţă Floarea, Albu Gelu, Bratu Cornelia, Marinescu Maria, ocupănd, fără discuţie, aceste apartamente în mod ilegal, câtă vreme nu există documente în baza cărora să poată ocupa respectivele apartamente. În aceste condiţii, pe bună dreptate, există următoarele nelămuriri: 1. Cum au pătruns aceştia în apartamente?; 2. Cum au beneficiat de utilităţi şi cine suportă costul acestora, atâţia ani?; 3. Cum le-au fost eliberate documente de identitate cu domiciliu stabil pe apartamentele ocupate la blocul M9?

Locatarii de la M9 sunt masă de manevră

Acest război juridic dintre Serviciul Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ şi Cabinetul de Insolvenţă Hârşescu Nicoleta nu s-a încheiat odată cu încheierea făcută de Curtea de Apel Bucureşti, care a decis, prin sentinţă definitivă, că blocul M9 nu face parte din domeniul pubic al municipiului Călăraşi, anulându-se, de drept, o hotărâre emisă în acest sens de Consiliul Local al municipiului Călăraşi, în speţă HCL nr. 24/2008. S-a înţeles greşit că această decizie a Curţii de Apel este echivalentă cu recunoaşterea dreptului de proprietate asupra blocului M9 a firmei falimentare Termo SA când, în fond, nici până la această dată nu există motivarea acestei sentinţe şi câtă vreme decizia Curţii de Apel Bucureşti nu prevede că blocul M9 este parte a patrimoniului firmei Termo SA. De altfel, tot acest litigiu juridic dintre municipalitate şi Cabinetul de Insolvenţă Hârşescu Nicoleta trebuie privit şi sub aspect pecuniar câtă vreme lichidatoarea Nicoleta Hârşescu are şi un interes strict material ca blocul M9 să fie încadrat ca aparţinând patrimoniului firmei Termo, comisionul luat de lichidatoare, în urma valorificării acestui imobil, fiind unul extrem de substanţial. Acest litigiu trebuie văzut şi din acest unghi, câtă vreme cei care sunt declaraţi de Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ drept “chiriaşi ilegali”, nefiind altceva decât o masă de manevră, ei ajungând tot în stradă, fie că se decide sau nu că M9 aparţine firmei Termo SA.

Arată mai mult

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
WhatsApp WhatsApp