Arhiva

Banii de la Direcţia de Sport s-au dus pe gheaţă!

image_pdfimage_print

La Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, a fost finalizat un control având ca temă principală “Modul de utilizare a fondurilor alocate în anul 2009, pentru construirea unui patinoar”. Procesul-verbal de constatare închiat ca urmare a acestei acţiuni are numărul 140, din 10 noiembrie 2010 şi, după cumşi anticipam în mai multe articole emise de noi, au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate care au determinat producerea de prejudicii.

Contract încheiat înainte ca MTS să aprobe lista cu dotări

Din verificări, a rezultat că Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport a încheiat contractul cu nr. 1842, din 18.12.2009, având ca obiect achiziţionarea unei maşini de curăţat gheaţa şi a unui dispozitiv de ascuţit patine. S-a constatat că această contractare, precum şi plata aferentă contractului, au fost efectuate anterior datei la care ordonatorul principal de credite a aprobat lista dotărilor independente care urmau să fie achiziţionate în anul 2009. Lista a fost aprobată abia la data de 28.12.2009, această operaţiune fiind înregistrată la Ministerul Tineretului şi Sportului sub numărul 1675, în baza unor propuneri venite, de la Călăraşi, înregistrate cu numărul 1894, din 23.12.2009.

Act adiţional care aduce modificări contractului iniţial

Ulterior datei de 18 decembrie 2009, la care s-a emis factura nr. 532, din 18.12.2009 şi s-a întcomit Nota de recepţie şi constatare de diferenţe nr. 7/18.12.2009 pentru o singură maşină de curăţat gheaţa, a fost încheiat un act adiţional la contractul nr. 1842/18.12.2009, document care a fost înregistrat la Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport sub numărul 1894, din 23.12.2009. Prin acest act adiţional s-au adus modificări la anexa contractului iniţial, în sensul că preţul stabilit iniţial pentru achiziţionarea unui singur produs de tipul maşină de curăţat gheaţa, furnizorul işi ia obligaţia să livreze două astfel de maşini, în speţă o maşină marca Vispa 35 E şi o maşină de tipul Crystal 495 LC. Această modificare a contractului iniţial a fost efectuată în condiţiile în care atât Programul anual de achiziţii publice întocmit de Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport, cât şi lista de investiţii aprobată de Ministerul Tineretului şi Sportului, sub. nr. 1675, din 28.12.2009, prevedeau achiziţionarea unei singure maşini de curăţat gheaţa.

O maşină, două maşini, o singură notă de recepţie

Prin “Nota de recepţie şi constatare diferenţe” nr. 7/18.12.2009, a fost recepţionată o singură maşină de curăţat gheaţa, valoarea contabilă înregistrată fiind de 54.989,9 lei, dar la rubrica “Denumire” a formularului sunt înscrise două denumiri, respectiv “MAS. CURĂŢAT GHEAŢA ARTF. VISPA E35-CRISTAL 495 LC”, cu toate că pe factura nr. 532/18.12.2009 nu este menţionat tipul maşinii livrate de către furnizor. Pentru recepţie, nu a fost întocmit documentul aferent unei asemenea operaţiuni prevăzut prin Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008, în care trebuiau menţionate datele tehnice de identificare a mijlocului fix respectiv: marca, numărul de fabricaţie, seria, precum şi părţile componente ale mijlocului fix. În evidenţa acestei instituţii, în anul 2009 a fost înregistrată o singură maşină de curăţat gheaţa, cu o valoare de 54.989,9 lei, fără să se menţioneze tipul şi caracteristicile constructive ale maşinii.

Până şi patinele au dispărut

Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport a primit, fără forme de livrare, un număr de 50 de perechi de patine, iar o altă pereche a fost achiziţionată de instituţie, prin factura fiscală nr. 2000108, din 17.03.2010. În Nota de constatare nr. 100/2.11.2010, s-a consemnat faptul că Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport deţine doar 46 de perechi de patine. Cele 51 de perechi de patine nici măcar nu erau înregistarate în evidenţa contabilă. Au fost încălcate mai multe acte normative, cei vinovaţi fiind Mihai Stroe, director coordonator, Nicuşor Chirilă, consilier cu atribuţii în lichidarea cheltuielilor, Valeria Marin, responsabilă cu organizarea şi conducerea evidenţelor contabile, Daniela Dorina Cioroiu, expert principal, membră a comisiei de recepţie, şi Daniela Bucur, referent cu atribuţii de gestionar.

Decontări înainte de finalizarea lucrărilor

În anul 2009, Direcţia pentru Tineret şi Sport a încheiat contractul nr. 1562, din 16.11.2009, având ca obiect amenajarea unui patinoar artificial, valoarea totală fiind de 597.323 lei. La acest obiectiv, oferta prezentată de agentul economic căruia i s-a atribuit contractul nu a fost însoţită de “Lista cu cantităţile de lucrări pe categorii”, recepţia nu a fost efectuată conform prevederilor legale, Direcaţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport neavând un asemenea document, decontarea valorii totale a contractului s-a efectuat doar în baza facturii fiscale nr. 29/26.11.2009, care nu a fost însoţită de situaţii de plată, iar fişa mijlocului fix nu este completată cu informaţii legate de suprafaţa patinoarului, lungimea şi înălţimea mantinelei. Decontarea lucrării a avut loc înainte de finalizarea lucrărilor, care au fost efectuate în 19 martie 2010, rezultând un prejudiciu reprezentând daune interese de 11.676 lei.

Arată mai mult

Articole similare

Lasă un răspuns

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
WhatsApp chat