DOSARE

Șoc și groază: DNA o ia în barbă! Directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, a fost achitat!

Print Friendly, PDF & Email

La data de 1 iulie 2015 procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție au dispus trimiterea în judecată, din calitatea de inculpat, a președintelui Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, acesta fiind acuzat de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție.

Inculpați

În cauza aflată, la fond, pe rolul Tribunalului București, cu nr. 24754/3/2015, tot în calitate de inculpați, figurează Vasile Silvian Ciupercă, la acel moment președintele Consiliului Județean Ialomița, Cezar Gheorghe Vâlcan, director executiv al Direcției de Achiziții și Patrimoniu din cadrul Consiliului Județean ialomița, Mariana Vișan, director adjunct în cadrul ADR Sud Muntenia, Marius-Dragoș Constantinescu și Elena Corina Trandafir, administrator al firmei Consult Invest SRL, toți aflați sub măsura controlului judiciar. Tot în calitate de inculpați figurează, în cadrul acestui proces, și Mihai Ionuț Ionescu, consilier al Corpului de Control din cadrul Ministerului Sănătății, Marinela Neacșu, consilier juridic – Direcție Achiziții și Patrimoniu din cadrul C.J. Ialomița, Maria Dinu, funcționar C.J. Ialomița, Nicolae Cristian Râureanu, șef serviciu juridic, Cornel Anghel, Eugeniu Golovei, Dragomir Scripcă, expert în cadrul Biroului Județean Ialomița al ADR Sud Muntenia, Vasile Ciocănel și SC Consult Invest SRL Slobozia.

Acuzații

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că inculpatul Ciupercă Vasile Silvian, în luna ianuarie 2014, și-a folosit influența și autoritatea conferită de funcția de conducere într-un partid politic, în scopul obținerii pentru altul a unui folos necuvenit, respectiv asigurarea postului de manager interimar în cadrul Spitalului județean Ialomița. Întrucât dorea înlăturarea din funcție a managerului căruia urma să îi expire mandatul și pentru a nu-i mai da acestuia posibilitatea să se înscrie la concursul pe postul de conducere, în luna ianuarie 2014, dar înainte de expirarea contractului de management, inculpatul Ciupercă Vasile Silvian a inițiat demersuri la Ministerul Sănătății, în vederea demarării unui control la Spitalul Județean de Urgență Slobozia. În urma respectivului control se dorea și înlăturarea, consilierul juridic al Spitalului Județean Slobozia. În aceste condiții, începând cu data de 20.01.2014, la S.J.U Slobozia s-a desfășurat un control efectuat de către o echipă mixtă formată din reprezentanți ai Corpului de Control al Ministerului Sănătății și ai Consiliului Județean Ialomița.

Din rechizitoriu

În paralel, pentru a consolida imaginea de manager interimar a persoanei pe care o susținea, pentru a contracara nemulțumirile din rândul angajaților legate de numirea acestuia, de a prezenta o imagine de echipă între Consiliul Județean și Spitalul Județean Slobozia, cât și implicarea acestei noi echipe de management în dotarea spitalului cu un aparat medical de radiologie digitală, Ciupercă Vasile Silvian a dispus alocarea de fonduri suplimentare Spitalului Județean, în vederea achiziționării acestui aparat medical. În acest caz, acesta s-a folosit de autoritatea conferită de funcția de președinte al Consiliului Județean Ialomița și de ordonator principal de credite, pentru a aloca fonduri spitalului în momentul în care persoane pe care o susținea fusese numită manager interimar și doar pentru a-și susține decizia de numire a acestuia la conducerea spitalului și pentru a-i crea acestuia o poziție favorabilă

Abuz

Având în vedere că, în urma controlului s-au constatat nereguli în procesul de achziții publice care ar fi dus la sesizarea organelor de urmărire penală, în perioada martie-aprilie 2014, după efectuarea acestui control, de către Corpul de Control al Ministerului Sănătății, inculpatul Ciupercă Vasile Silvian l-a determinat pe Ionescu Mihai Ionuț, consilier din cadrul ministerului, să-și exercite atribuțiile de serviciu în mod defectuos, prin întocmirea raportului de control neconform realității. Astfel, au fost eliminate din cuprinsul acestui raport dispoziții și pasaje ce ar fi dus la sesizarea organelor de urmărire penală, aducând-se atingere activității de control al Ministerului Sănătății și încrederii publice. În perioada martie-aprilie 2014, l-a determinat pe același consilier, să întocmească, în fals, raportul de control, prin omisiunea, cu știință, de a însera anumite împrejurări care ar fi putut duce la tragerea la răspundere penală, disciplinară sau administrativă a celor supuși controlului, inclusiv a persoanei pe care o susținea în poziția de manager interimar.

Documente false

Inculpatul Ciupercă Vasile Silvian, în perioada decembrie 2013-iulie 2014, i-a determinat pe inculpații Mușat Liviu Gabriel, președinte al A.D.R. Sud Muntenia, Vișan Mariana, director adjunct în cadrul aceleiași instituții și pe Scripcă Dragomir, expert în cadrul Biroului Județean Ialomița al aceleiași agenții, să-și îndeplinească defectuos atribuțiile de serviciu, în sensul amânării nejustificate, a vizitelor de monitorizare și a constatării neconcordanțelor în vederea remedierii lor, cu scopul sprijinirii intereselor inculpatei Trandafir Elena Corina, beneficiar și/sau consultant în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană derulate de S.C. CONSULT INVEST S.R.L., proiecte depuse la A.D.R. Sud Muntenia, astfel încât beneficiarii acestor proiecte să nu suporte corecții financiare. În perioada decembrie 2013-iulie 2014, Ciupercă Vasile Silvian a acordat sprijin inculpatei Trandafir Elena Corina, prin obținerea amânărilor nejustificate a vizitelor de monitorizare, urmare a intervențiilor sale realizate la nivelul ADR Sud Muntenia, pentru ca beneficiarul proiectului ” Pensiunea Amara” să întocmească în timp util documente false justificative (proces-verbal de custodie materiale) astfel încât acesta să nu suporte corecții financiare în sumă de 33.739,41 lei, din fonduri cu finanțare europeană, obținute pe nedrept.

Contracte de consultanță

În perioada 2010-2014, inculpatul Ciupercă Vasile Silvian și-a folosit influența și autoritatea conferite de funcția de președinte al Consiliului Județean Ialomița și de funcția de președinte al unui partid, filiala Ialomița, în scopul obținerii pentru SC Consult Invest SRL, reprezentată de Trandafir Corina Elena, de contracte de consultanță și servicii de proiectare oneroase cu primăriile comunale de pe raza județului Ialomița, contracte încheiate cu încălcarea dispozițiilor O.U.G. nr.34/2006. În perioada aprilie-mai 2014, inculpatul Ciupercă Vasile Silvian, abuzând de funcția deținută de președinte al C.J. Ialomița, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a pretins suma de 5.000 de lei și a primit suma de 3.000 de lei de la Ciocănel Vasile, în schimbul și în legătură cu prelungirea termenului contractului de concesiune pentru un teren în suprafață de 191,75 ha, pe care acesta din urmă îl avea încheiat cu Consiliul Județean Ialomița. Banii respectivi au fost primiți cu titlu de sponsorizare a Muzeului Județean Ialomița, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Ialomița.

Licitație

Interesul lui Ciupercă Vasile Silvian de sponsorizare a Muzeului Județean Ialomița, era acela de a mări bugetul acestei instituții aflate în subordinea sa pentru a aloca de la bugetul consiliului județean sume mai mici, de a folosi acești bani în interesul propriu și al persoanelor private care aveau încheiate cu Muzeul Județean contracte de prestări servicii și de executare a unor lucrări publice. În perioada aprilie-mai 2014, președintele Consiliului Județean Ialomița, Ciupercă Vasile-Silvian, împreună cu membrii comisiei de licitație, printre care Vâlcan Cezar Gheorghe, Dinu Maria și Neacșu Marinearvest SRL Timișoara, în detrimentul bugetului C.J. Ialomița, prin atribuirea, în mod fraudulos, a contractului de concesiune a unei suprafețe de 495,6583 ha, teren agricol, aparținând domeniului privat al județului Ialomița, pe o durată de 30 de ani, în urma licitației din data de 14.04.2014.
Astfel, spun procurorii Direcțiai Naționale Anticorupție, Ciupercă Vasile Silvian, împreună cu Vâlcan Cezar-Gheorghe, director executiv al Direcției de Achiziții și Patrimoniu din cadrul C.J. Ialomița, Neacșu Marinela și alți funcționari din cadrul Consiliului Județean, a acționat pentru identificarea unor soluții pentru ca SC GREEN HARVEST SRL Timișoara să fie declarată câștigătoare a licitației, deși oferta acesteia nu era cea mai mare, criteriu de bază în acordarea contractului de concesiune.

Înțelegeri frauduloase

Prin atribuirea în mod premeditaarvest SRL, factorii de decizie din cadrul C.J. Ialomița, Ciupercă Vasile Silvian, Vâlcan Cezar Gheorghe și Neacșu Marinela au prejudiciat bugetul C.J. Ialomița cu suma de 5.947.899,6 lei ( diferența de prețul redevenței oferit de primul ofertant și cel oferit de al doilea ofertant, între ofertanți existând înțelegeri frauduloase cu privire la prețul oferit și hotărârea de retragere, diferență calculată, pe toată durata contractului de 30 de ani) și asigurându-se un folos necuvenit pentru societatea cu care a încheiat contractul de concesiune.

Năucirea DNA

Asupra acestei spețe, judecătorii Tribunalului București au dat o primă soluție, aceasta putând fi atacată cu apel. Soluția a fost emisă la data de 26.05.2017. Pentru fostul președinte al Consiliului Județean Ialomița, Vasile Cristian Ciupercă, acuzat de luare de mită, două infracțiuni de folosirea influenței și autorității conferite de funcția de conducere într-un partid politic, în scopul obținerii pentru altul a unui folos necuvenit, abuz în serviciu asimilat faptelor de corupție, două infracțiuni de instigare la abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție, instigare la fals intelectual, complicitate la folosirea, cu rea-credință, de documente, declarații false, inexcacte sau incomplete, obținându-se pe nedrept fonduri europene, soluția este de achitare pe linie. Soluția în cazul directorului Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, acuzat de abuz în serviciu asimilat faptelor de corupție, este tot aceea de achitare. Instanța a motivat sentința prin faptul că infracțiunea nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege. Aceeași soluție a fost pronunțată și în cazul Marianei Vișan, director adjunct în cadrul ADR Sud Muntenia, acuzată de instigare la abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție.

Achitare în linie

Soluții de achitare, pentru toate capetele de acuzare, au mai primit: Ionescu Mihai Ionuț, Vâlcan Cezar Gheorghe, Neacșu Marinela, Dinu Maria, Constantinescu Marius Dragoș, Scripcă Dragomir, Trandafir Elena Corina, ultima sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu asimilat faptelor de corupție. În cauză s-au pronunțat următoarele condamnări: Trandafir Elena Corina, angajată a firmei Consult Invesr SRL Slobozia, pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea şi prezentarea, cu rea-credinţă documente, declaraţii false, inexacte sau incomplete, obţinându-se pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acesta sau în numele ei, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, fiind condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o încercare de 4 ani de la rămânerea definitivă a sentinței, urmând să presteze op muncă neremunerată timp de 60 de zile în cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public Slobozia sau Liceului Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Slobozia; Anghel Cornel – 3 ani de închisoare cu suspendare pe un termen de încercare de 4 ani; Golovei Eugeniu – 2 ani și 2 luni de închisoare cu suspendare; SC Consult Invest – 176.000 lei amendă. S-a dispus restituirea tuturor bunurilor ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare de la sediul ADR SUD Muntenia din 29.10.2014 – biroul inculpatului Muşat Liviu Gabriel. S-a dispus și restituirea către Mușat Liviu Gabriel, la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, a bunurilor ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 29.10.2014.

Arată mai mult

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
WhatsApp WhatsApp