DOSARE

Curtea de Conturi: Prejudicii de 2.822.000 lei. Furt de energie electrică în valoare de 638.000 lei

Print Friendly, PDF & Email

Un număr de 22 de acțiuni de control / audit a efectuat Camera de Conturi Călărași, în cursul anului trecut. Au fost întocmite un număr de 79 acte de control/audit, după cum urmează: 22 rapoarte, din care 21 rapoarte de audit financiar și 1 raport de control; 21 procese verbale de constatare; 36 note de constatare. Prejudiciile constatate, în urma actelor de control, sunt estimate la suma de 2.822.000 lei, echivalentul a 627.000 euro.

Cifre

Pe entități, estimarea prejudiciilor se prezintă astfel: 1. UATJ Călărași – 636.000 lei, din care: DGASPC – 98.000 lei; Centrul Cultural Județean Călărași – 10.000 lei; Spitalul Județean de Urgență Călărași – 33.000 lei; activitate proprie – 495.000 lei; 2. UATM Călărași – 1.298.000 lei, din care: Complex de Agrement Călărași – 2.000 lei; activitate proprie – 1.296.000 lei; UATM Oltenița – 144.000 lei; UATO Lehliu-Gară – 121.000 lei; UATC Belciugatele – 455.000 lei; UATC Borcea – 57.000 lei; UATC Căscioarele – 383.000 lei; UATC Chiselet – 10.000 lei; UATC Crivăț – 18.000 lei; UATC Dor Mărunt – 68.000 lei; UATC Dragalina – 14.000 lei; UATC Gălbinași – 15.000 lei; UATC Jegălia – 37.000 lei; UATC Mănăstirea – 735.000 lei; UATC Sărulești – 52.000 lei; UATC Ulmeni – 158.000 lei; UATC Valea Argovei – 4.000 lei; UATC Vasilați – 101.000 lei; UATC Independența – 24.000 lei; SC Drmuri și poduri SA Călărași – 104.000 lei; SC Satul Nou Grădiștea SRL – 7.000 lei.

Finanțări ilegale

La Primăria Călărași, s-a constatat plata unor cheltuieli reprezentând lucrări/operaţiuni neexecutate la obiective de investiţii, ca urmare a confirmării unor operaţiuni/lucrări prevăzute de articolele de deviz înscrise în situaţiile de plată, dar neefectuate conform încadrării acestora în articolele de deviz. Valoarea totală a lucrărilor/operaţiunilor neexecutate, dar decontate de unitate, este de 311 mii lei, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 103 mii lei. S-a alocat sprijin financiar nerambursabil din bugetul Primăriei Călărași pentru finanţarea unor activităţi nonprofit, fără bază legală sau cu nerespectarea cadrului legal permisibil. UATM Călăraşi a procedat la finanţarea unor asociaţii sportive de drept privat fără a lua în considerare legislaţia specifică care reglementează finanţarea proiectelor cluburilor sportive de drept privat, pe baza a două contracte de finanțare încheiate în anul 2015, fiind constatate următoarele deficienţe: – contractele de finanţare nu fac referire la programele sportive pe care urmează să le deruleze asociaţiile şi pentru care primesc finanţare din bugetul local, iar suma prevăzută a se finanţa nu este defalcată pe obiective, activităţi şi naturi de cheltuieli; contractele au stabilit că se pot finanţa, iar ulterior s-au aprobat deconturi justificative care includeau şi cheltuieli care nu erau prevăzute de Normele financiare pentru activitatea sportivă aplicabile acestor organisme. Valoarea totală a cheltuielilor acceptate spre decontare cu încălcarea prevederilor legale este 201 mii lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 43 mii lei.

Atac la rețea

Au fost identificate unele abateri de la legalitate și regularitate în cheltuirea fondurilor publice, în ceea ce privește efectuarea unor cheltuieli cu energia electrică aferente unui consum care nu este efectuat în interesul sau pentru activitatea proprie a UATM Călărași, plățile efectuate în acest sens prezumându-se a fi făcute cu încălcarea legii. Astfel, pentru locul de consum identificat cu POD RO002E221250200, serie contor 10G14570110007800, denumit „iluminat public Parc Dumbrava – scenă”, nu s-au putut identifica consumatorii aparținând Primăriei Municipiului Călărași, deși prin acest loc de consum au fost consumați în medie circa 260.000 kw anual în perioada 2013-2015. S-a constatat că începând cu luna noiembrie 2013 au fost efectuate lucrări de reabilitare a iluminatului public din parcul Dumbrava și parcul Dendrologic din municipiul Călărași, montându-se un număr de 120 lămpi electrice de 70 W (cu un consum total de 8,4 Kwh). Totodată, echipa de audit, în baza programului orar de funcționare a iluminatului public din cele două parcuri comunicat de societatea care are concesionate aceste servicii, a procedat la determinarea consumului celor 120 de lămpi electrice de 70 W, stabilind pentru perioada 01.01.2015- 31.07.2016 un consum de doar 53.185,44 de Kwh. Din compararea consumului astfel determinat cu cel specificat în facturile emise de ENEL Călărași, înregistrat de contoarele care alimentează cele două parcuri, a rezultat că pentru perioada 01.01.2015- 31.07.2016, s-a facturat mai mult cu 521.041,30 kwh, efectuându-se astfel plăți din bugetul local în sumă de 491 mii lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice consumată în scopuri care nu au legătură cu activitatea entității, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 147 mii lei. Din datele noastre, acest furt de energie electrică a avut loc și cu știrea unor reprezentanți autorizați ai Primăriei Călărași. S-a alimentat, astfel, cu energie electrică tot cartierul construit ilegal, pe terenurile Fundației pentru Tineret Călărași.

Proprietarii

La momentul construirii cartierului, situația proprietarilor de case pe terenurile Fundației pentru Tineret Călărași, era următoarea: 1. Barbu Daniel – subofițer politist; 2. Barz Alin – nepotul fostului protoiereului Eugen Bartz – omul de casa al primarului N. Dragu, preot; 3. Berindei Ion – fost ofițer SRI; 4. Bordeianu Anca – fata fostului director economic de la Poliția Comunitară, fost ofițer pompieri; 5. Buzea Mircea – fost director Serviciul Transport Local Primaria Calarasi, actualmente consilier local; 6. Dinu Alexandru – fost vameș; 7. Dragomir Adrian; 8. Luchian Vasile – fost șef al poliției municipale; 9. Stancu Mihai – fost ofițer poliție; 10. Olteanu Dan – fost consilier imagine președinte consiliului judetean; 11. Piperea Victor – pensionar; 12. Stamate Nicolae – administratorul Fundației pentru Tineret; 13. Tănase Lilian – subofițer STS; 14. Constantin Ştefan – ofițer STS; 15. Grigore Liviu – ofițer politie, comisar șef; 16. Meleacă Puiu – Direcția de Finanțe Călărași; 17. Panait Aurel – polițist; 18. Popescu Ionuţ – soțul fostei consiliere de imagine a președintelui liberal al Consiliului Județean Călărași, Răducu Filipescu; 19. Rădulescu Florin – referent Direcția de Cultură; 20. Albu Nicolae – afacerist; 21. Calciu Cătălin; 22. Pahonţu Ion – fost SRI, fost comisar Garda Financiară, salariat Direcția de Finanțe; 23. Cionoiu Nicuşor – fost director ASTALROM; 24. Constantin Cristian – milionarul de la Loto, fost consilier local liberal demisionar; 25. Giurea Ionel – funcționar public Primăria Călărași; 26. Grădeanu Stelian – subofițer politist; 27. Măgăreaţă Victor – om de afaceri; 28. Moga Viorel – subofițer circulație; 29. Stan Dumitru – fratele fostului șefului de la Poliția Comunitară; 30. Stan Ion – ofițer polițist pensionar, fost sef al Poliției Comunitare, fost sef Vama Călărași; 31. Zizireanu Florin – funcționar; 32. Petrea Aron; 33. Simion Daniel – subofițer STS; 34. Stan Alin – funcționar Agenția Antidrog; 35. Ungureanu Ion – fost ofițer STS, fratele fostului șef al SRI Călărași; 36. Avram Ştefănel – funcționar, compariment autorizații taximetrie; 37. Borcan Elena; 38. Ceparu Ion – notar public, loc cedat lui Nicu Albu, afacerist; 39. Cohut Ida – loc cedat lui Constantin Cristian, milionarul de la loto; 40. Albu Aurel – afacerist.

Dosar penal

La acest moment, există un dosar de cercetare penală, pentru identificarea prejudiciului cert, dar și pentru identificarea persoanelor care, ani în șir, au furat energie electrică, prin racordarea ilegală la rețea, plata efectuându-se din banii călărășenilor. Sunt date conform cărora și bunuri ale omului de afaceri Hristache Gambazi, zis Itu, care deține un teren de sport, un restaurant și un hotel în zonă, beneficiau de energie electrică provenită din furt.

Praduială la spital

În perioada martie 2015-aprilie 2016, UATJ Călărași a efectuat plata nelegală a sumei de 248 mii lei reprezentând prestări servicii aferente contractului de management pentru Spitalul Județean de Urgență Călărași. Astfel, deși prin hotărâre a consiliului județean s-a aprobat asigurarea managementului Spitalului Județean de Urgență Călărași de către o persoană juridică, în realitate Contractul de management a fost încheiat cu o persoană fizică autorizată (PFA).Totodată, UATJ Călărași a organizat procedura de selecționare a managerului S.J.U. Călărași, contrar art. 179, alin. (1) din Legea nr. 95/2006, actualizată, care abilita doar Consiliul de administrație al spitalului să organizeze această procedură de selecționare. În perioada iulie 2015- iulie 2016, Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi a efectuat plata unor cheltuieli nelegale pentru organizarea și exercitarea activității de investiții precum și organizarea activităților de sănătate, securitate în muncă, protecție împotriva incendiilor și protecție civilă, în baza a două contracte de prestări servicii, cu toate că instituţia avea posibilitatea delegării atribuţiilor aferente activităţii de investiţii altor persoane angajate, sau putea solicita transformarea şi/sau scoaterea la concurs a unui post care acoperea problematica specifică activităţii de investiţii. Prin semnarea acestor contracte de prestări servicii nu a fost respectată condiţia obligatorie privind ocuparea posturilor, aferente personalului contractual, din instituţiile publice, respectiv angajarea acestora numai prin concurs. Valoarea totală estimată a cheltuielilor nelegale este de 33 mii lei, din care 31 mii lei reprezentând servicii prestate și 2 mii lei reprezentând majorări de întârziere.

Arată mai mult

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
WhatsApp WhatsApp