EVENIMENT

Lovitură pentru Direcția Națională Anticorupție: Lotul Fundulea a fost achitat

Print Friendly, PDF & Email

În cursul zilei de azi, ca instanță de fond, Tribunalul Călărași s-a pronunțat în procesul care-i are drept inculpați pe Jenel Șerban ( prefect la data faptelor), Cornel Coman (subprefect al județului Călărași), Eugeniu Jarul (șef al Administrației Domeniilor Statului, Sucursala Călărași), Elena Ifrim (șef serviciu Instituția Prefectului Județului Călărași), Ion Năbârgeac (director la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Călărași), Aurelian Dobre (director executiv al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Călărași), Dumitru Tudone (secretar general Consiliul Județean Călărași), Gheorghe Cora (reprezentant Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare) și Toma Eneschi (reprezentant al Direcției silvice Călărași), aceștia având calitatea de președinte, respectiv membri ai Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași.

În dosarul cu nr. 1309/116/2016, având ca obiect infracțiuni de corupție la Legea 78/2000 (art 3, indice 2), în fapt infracțiunea de abuz în serviciu sau contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, pedepsele în acest caz fiind cuprinse între un minim de 3 ani și un maxim de 15 ani de închisoare, tot în calitate de inculpați, figurează Lucian Tudor (primar al comunei Gurbănești – la data faptelor), Niculae Marcu (primar Sărulești), Dumitru Culea (primar Valea Argovei), Constantin Giurea (primar Nicolae Bălcescu), Victor Manea (primar Lupșanu), Constantin Chirică (primar Tămădău Mare) și Dorel Dorobanțu (primar Fundulea).

În rechizitoriul întocmit de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, a fost reținută următoarea stare de fapt:

Inculpatul Dorobanțu Dorel, primar al orașului Fundulea, a încheiat, la data de 12 iulie 2007, împreună cu inculpatul Stan Aurel (reprezentant O.C.P.I. Călărași), un proces-verbal de delimitare a unei suprafețe de 1.982,54 ha, aflată în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Fundulea (I.N.C.D.A. Fundulea), în vederea punerii în posesie a persoanelor al căror drept de proprietate a fost reconstituit de către comisiile locale Fundulea, Tămădău, Gurbănești, Sărulești, Nicolae Bălcescu, Valea Argovei, Nana, Lehliu, Lupșanu. Pentru aceasta, inculpații au invocat prevederi din legislația privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, fără a dispune de documente care să reflecte modul de calcul al acestor suprafețe.

Aceste prevederi, însă, nu erau aplicabile terenurilor aflate în administrarea institutelor de cercetare agricolă.

În data de 13 iulie 2007, membrii Comisiei județene de fond funciar Călărași, compusă din inculpații Șerban Jenel, Coman Cornel, Jarul Eugeniu, Ifrim Elena, Năbârgeac Ion, Dobre Aurelian, Tudone Dumitru, Cora Gheorghe și Eneschi Toma, au aprobat procesul-verbal de delimitare a suprafeței de 1.982,54 ha aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al orașului Fundulea. Acest lucru s-a realizat cu încălcarea competențelor prevăzute de lege și fără a verifica și clarifica situația juridică a terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul public în domeniul privat, respectiv dacă acesta era indispensabil activității de cercetare, cu atât mai mult, cu cât, la data respectivă, nu exista o justificare a delimitării suprafeței de teren respective.

În aceeași perioada de referință (anul 2007) și în același context, inculpații Tudor Lucian, Marcu Niculae, Culea Dumitru, Giurea Constantin, Manea Victor și Chirică Constantin, în calitate de primari ai comunelor Gurbănești, Sărulești, Valea Argovei, Nicolae Bălcescu, Lupșanu și Tămădău Mare, au întocmit propuneri către Comisia județeană de fond funciar Călărași, pentru solicitarea unor suprafețe de teren, în condițiile în care localitățile respective aveau teren în rezervă. În aceste condiții, propunerile formulate către Comisia județeană de fond funciar Călărași nu erau îndreptățite.

Prin acest demers, s-a produs o pagubă în dauna patrimoniului statului, constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul public, în cuantum de 3.771.012 euro, concomitent cu prejudicierea I.N.C.D.A. Fundulea cu suma de 8.632.940 lei, reprezentând lipsa de folosință a terenului.

În această modalitate au fost obținute foloase necuvenite pentru persoanele care au fost puse în posesie cu suprafețele de teren respective, având o valoare mult mai mare decât cele la care erau îndreptățite, dacă reglementările legale ar fi fost respectate.

La instanța de fond, până la emiterea pronunțării din cursul zilei de azi, procesul a avut 30 de termene, primul dintre acestea consumându-se la data de 22.09.2016. Instanța de fond a respins cererea inculpaților de constatare a intervenției prescripției faptelor și de constatare a autorității de lucru judecat. Totodată instanța a respins inculpaților cererea de achitare în baza art. 16, alin. 1, lit. a, b) și c) (acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare atunci când a) fapta nu există; b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege; c) nu există probe. Instanța a dispus încetarea procesului penal pentru Gheorghe Cora, decedat. A dispus, totodată, achitarea tuturor inculpaților – Jenel Șerban, Cornel Coman, Eugeniu Jarul, Elena Ifrim, Ion Năbârgeac, Aurelian Dobre, Dumitru Tudone, Toma Eneschi, Lucian Tudor, Niculae Marcu, Dumitru Culea, Constantin Giurea, Victor Manea, Constantin Chirică și Dorel Dorobanțu, în baza art. 396, alin. 6, raportat la art. 16, alin 1, litera b) C.P.P. Cu alte cuvinte, instanța a constatat că fapta nu este prevăzută de legea penală sau nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege. Nu a fost soluționată latura civilă, menținând sechestrul asigurator pentru bunurile persoanelor trimise în judecată, până la concurența sumei de 1.486.905 euro și a sumei de 25.468.621 lei. Măsurile asiguratorii încetează dacă, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, părțile civile nu introduc acțiuni pentru recuperarea acestor sume, în fapt Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice și INCDA Fundulea.

Totodată, instanța de fond a respins cererea Parchetului de pe lângă ICCJ – DNA – Secţia de Combatere a Corupţiei de anulare a procesului-verbal din 12.07.2007 de delimitare a suprafeţei de 1.982,54 ha de la I.N.C.D.A. Fundulea pe teritoriul administrativ al or. Fundulea, precum şi a Hotărârii nr. 1604/13.07.2007 a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călăraşi. 

Arată mai mult

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
WhatsApp WhatsApp