EVENIMENT

Pandemia la Călărași, faza pe halucinații: Judecătorul care ar fi urmat să fie asasinat, în timpul unei vacanțe, de un procuror, a fost exclus din magistratură

Print Friendly, PDF & Email

Consiliul Superior al Magistraturii, Secția pentru judecători în materie disciplinară, a hotărât ieri, cu majoritate de voturi, excluderea din magistratură a unui judecător din cadrul Tribunalului Călărași. Este vorba de Ileana Alexandru, în sarcina acesteia reținându-se săvârșirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a), c), h), i) teza a II-a, m) și t) teza I din Legea 303/2004 republicată privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Ileana Alexandru a emis, în ultimul timp, mai multe petiții și plângeri, adresate parchetelor, instanțelor sau Consiliului Superior al Magistraturii, acuzând, de-a valma, colegi, avocați sau procurori, acestea cuprinzând afirmații de-a dreptul bizare.

Astfel, în acest caz, Consiliul Superior al Magistraturii a reținut că Ileana Alexandru, în perioada iulie 2019-aprilie 2021, a formulat singură sau împreună cu alte persoane, în mod sistematic, repetitiv, nenumărate cereri, nefundamentate în fapt şi în drept, cu conţinut inadecvat ori a făcut afirmaţii lipsite de respect şi decenţă în cadrul întrunirilor cu caracter profesional; a formulat cereri cu conţinut defăimător sau jignitor ori a făcut anumite afirmaţii de acest gen cu ocazia judecării cauzelor cu care a fost învestită, prin diferite cereri adresate unor organe, instituţii ori autorităţi sau prin cereri în care solicita răspunsuri privind fapte ipotetice sau bazate pe zvonuri; a acordat termene de judecată pentru motive neprevăzute de lege ori a acordat termene de judecată nejustificate în cadrul procedurii de soluţionare cererilor de abţinere; a formulat mai multe cereri în care a precizat că nu va respecta actele organelor de conducere sau prin care, în pofida existenţei unor hotărâri ale colegiului, a solicitat luarea altor măsuri manageriale, din perspectiva intereselor personale, de natură a afecta bunul mers al instanţei şi de a discrimina alţi judecători ai instanţei; a analizat legalitatea unei hotărâri a Colegiului de conducere al Tribunalului Călăraşi, stabilind că este lovită de nulitate absolută, pe calea unei proceduri neprevăzute de lege; a formulat cereri de abţinere fără a arăta motivele de incompatibilitate prin încheierea de şedinţă sau la termenul acordat în acest scop; a formulat multiple plângeri penale împotriva colegilor şi avocaţilor.

Ileana Alexandru, în mod repetat, prin petiții sau plângeri, a sesizat fapte cel puțin ciudate, greu de presupus că ar avea și un minim suport real sau logic.

Conform acestor afirmații, la nivelul Tribunalului Călărași s-ar fi constituit un grup infracțional organizat, cuprinzând, de-a valma, judecători, avocați și procurori, unii dintre aceștia din componența Direcției Naționale Anticorupție, acesta având drept scop compromiterea sa, prin acțiuni neverosimile, constând în modificarea de fotografii, punerea sistemelor de comunicații sub ascultare și trucarea convorbirilor, fabricarea de probe în baza cărora să rezulte că aceasta ar fi primit, în mod repetat, mită pentru elaborarea de sentințe favorabile anumitor justițiabili, pătrunderea prin efracție în biroul personal sau la domiciliu pentru planarea de probe, fabricarea probelor pe baza falsificării înscrisurilor găsite în coșul de gunoi, culminând cu emiterea în mod repetat de mandate de arestare preventivă, acțiuni care ar fi urmat să se deruleze chiar în timpul în care aceasta desfășura ședințe de judecată.

Ca un singur exemplu, la data de 16.11.2020, Ileana Alexandru, judecător în cadrul Tribunalului Călărași, afirmă că împotriva sa au depus declarații false, la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, avocații Cătălin Stan, Mihai Drăghici, Răzvan Jeciu și Stancu Neagu. “De asemenea, domnul procuror Ciuciur Daniel ar fi afirmat că, în biroul său sau în apartamentul mamei sale ar fi fost pusă o sumă mare de bani pentru a dovedi faptul că a luat mită, bani ce ar fi fost puși la dispoziție de către domnul judecător George Șerban.” Tot aceasta afirmă că monitorizarea sa, în interiorul locuinței, prin instalații puse la ordinul procurorului Daniel Ciuciur, s-a efectua și în prezența unor avocați care ar fi acceptat să depună declarații false.

Totodată, conform unei adrese a Consiliului Superior al Magistraturii, emisă redacției, la data de 22.09.2021, se precizează că, la nivelul acestei structuri, s-a înregistrat corespondență electronică transmisă de Ileana Alexandru, judecător în cadrul Tribunalului Călărași. Aceasta semnala următoarele aspecte:

  • Un procuror ar fi afirmat că i-ar fi pus droguri în mașină (este vorba de Daniel Ciuciur, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași);
  • Ar fi fost emis un aviz de arestare și percheziție, în urma unui denunț fals redactat de secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii și de doi procurori (este vorba de George Șerban, fost președinte al Tribunalului Călărași, de Daniel Ciuciur, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, și Mihai Clement Rezmeriță, din cadrul Direcției Naționale Anticorupție);
  • Ar fi urmat să fie ucisă, atât aceasta cât și membrii familiei sale, în timpul unei vacanțe, asasinatele urmând să fie executate de Daniel Ciuciur, procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, în timp ce aceasta se afla într-o vacanță.

La astfel de acuzații, de o stranietate greu de înțeles, într-un răspuns emis publicației noastre, Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași precizează sec:

S-au făcut și afirmații conform cărora George Șerban, fost președinte al Tribunalului Călărași și actual secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii, ar fi hărțuit-o pe judecătoarea Ileana Alexandru, cu sute de mesaje indecente, „prin care încerca să o cucerească”. Concluzia, pe cât de neverosimilă, e pe atât de simplistă și comică: „Întrucât nu a răspuns la avansuri, judecătorul George Șerban, i-ar fi menționat că o va exclude din magistratură, prin influența pe care o are asupra lui Bogdan Mateescu.”

Consiliul Superior al Magistraturii a decis, în ședința de ieri, 30 septembrie 2021, excluderea acesteia din magistratură, din următoarele considerente:

  • manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu;
  • atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, celălalt personal al instanţei sau al parchetului în care funcţionează, inspectori judiciari, avocaţi, experţi, martori, justiţiabili ori reprezentanţii altor instituţii;
  • nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile;
  • nerespectarea îndatoririi de a se abţine atunci când judecătorul sau procurorul ştie că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abţinerea sa, precumşi formularea de cereri repetate şi nejustificate de abţinere în aceeaşi cauză, care are ca efect tergiversarea judecăţii;
  • nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanţei sau al parchetului ori a altor obligaţii cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente;
  • exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni. Sancţiunea disciplinară nu înlătură răspunderea penală.

În sarcina domnului judecător Alecxandru Petronel-Iulian, prin acţiunea disciplinară, s-au reţinut, în esenţă, fapte similare celor descrise anterior, precum şi formularea de cereri care au avut drept efect împovărarea activităţii administrative a instanţei; acordarea de termene de judecată în foarte multe dosare pentru motive neprevăzute de lege ori prin încălcarea dispoziţiilor legale, amânând practic şedinţe de judecată întregi, fără a fi luate măsuri; formularea mai multor cereri adresate colegiului de conducere prin care a discreditat profesional persoane din cadrul instanţei, precizând că nu va respecta actele organelor de conducere; formularea mai multor cereri de abţinere, fără a fi respectate dispoziţiile de drept procesual şi acceptând încălcarea dreptului la apărare şi vătămarea drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor de a le fi judecată cauza cu celeritate.

În sarcina doamnei Tudorache-Neluţa Marinica, judecător în funcţie la data săvârşirii faptelor, s-a reţinut prin acţiunea disciplinară, în esenţă, că în perioada 2020-2021, a hărţuit moral persoane din conducerea instanţei, precum şi alţi colegi judecători, în special pe fosta preşedintă a Tribunalului Călăraşi; a făcut afirmaţii lipsite de respect şi decenţă, în diferite întruniri cu caracter profesional; a formulat cereri care au avut drept efect împovărarea activităţii administrative a instanţei; a formulat mai multe cereri adresate colegiului de conducere ori a făcut anumite afirmaţii în cadrul şedinţelor acestora, ce au fost de natură să discrediteze profesional alte persoane; a precizat în cereri că nu va respecta acte ale organelor de conducere; a formulat cereri cu caracter repetat, insistent sau nejustificat ori formulate la scurt timp de la luarea hotărârilor, ce au necesitat întrunirea colegiului şi efectuarea de dezbateri asupra acestora, îngreunând activitatea judecătorilor din cadrul instanţei; a analizat legalitatea unei hotărâri a colegiului, în activitatea de judecată, pe calea unei proceduri neprevăzute de lege; nu a respectat hotărârile de colegiu referitoare la planificarea judecătorilor în şedinţele de judecată, refuzând participarea la soluţionarea cererilor şi a cauzelor cu care era învestită.

Până la acest moment, conducerea Tribunalului Călărași nu ne-a emis un punct de vedere pe marginea acestor evenimente și acuzații fără precedent și foarte greu de crezut că ar avea și suport real, emise de Ileana Alexandru Menționăm că, deși redacția noastră și-a exprimat disponibilitatea de a consemna și punctul de vedere al acesteia, nu am putut obține date suplimentare.

Arată mai mult

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
WhatsApp WhatsApp