EVENIMENT

Pandemia la Călărași, faza pe halucinații: Judecătorul care ar fi urmat să fie asasinat, în timpul unei vacanțe, de un procuror, a fost exclus din magistratură

Print Friendly, PDF & Email

Consiliul Superior al Magistraturii, Secția pentru judecători în materie disciplinară, a hotărât ieri, cu majoritate de voturi, excluderea din magistratură a unui judecător din cadrul Tribunalului Călărași. Este vorba de Ileana Alexandru, în sarcina acesteia reținându-se săvârșirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a), c), h), i) teza a II-a, m) și t) teza I din Legea 303/2004 republicată privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Ileana Alexandru a emis, în ultimul timp, mai multe petiții și plângeri, adresate parchetelor, instanțelor sau Consiliului Superior al Magistraturii, acuzând, de-a valma, colegi, avocați sau procurori, acestea cuprinzând afirmații de-a dreptul bizare.

Astfel, în acest caz, Consiliul Superior al Magistraturii a reținut că Ileana Alexandru, în perioada iulie 2019-aprilie 2021, a formulat singură sau împreună cu alte persoane, în mod sistematic, repetitiv, nenumărate cereri, nefundamentate în fapt şi în drept, cu conţinut inadecvat ori a făcut afirmaţii lipsite de respect şi decenţă în cadrul întrunirilor cu caracter profesional; a formulat cereri cu conţinut defăimător sau jignitor ori a făcut anumite afirmaţii de acest gen cu ocazia judecării cauzelor cu care a fost învestită, prin diferite cereri adresate unor organe, instituţii ori autorităţi sau prin cereri în care solicita răspunsuri privind fapte ipotetice sau bazate pe zvonuri; a acordat termene de judecată pentru motive neprevăzute de lege ori a acordat termene de judecată nejustificate în cadrul procedurii de soluţionare cererilor de abţinere; a formulat mai multe cereri în care a precizat că nu va respecta actele organelor de conducere sau prin care, în pofida existenţei unor hotărâri ale colegiului, a solicitat luarea altor măsuri manageriale, din perspectiva intereselor personale, de natură a afecta bunul mers al instanţei şi de a discrimina alţi judecători ai instanţei; a analizat legalitatea unei hotărâri a Colegiului de conducere al Tribunalului Călăraşi, stabilind că este lovită de nulitate absolută, pe calea unei proceduri neprevăzute de lege; a formulat cereri de abţinere fără a arăta motivele de incompatibilitate prin încheierea de şedinţă sau la termenul acordat în acest scop; a formulat multiple plângeri penale împotriva colegilor şi avocaţilor.

Ileana Alexandru, în mod repetat, prin petiții sau plângeri, a sesizat fapte cel puțin ciudate, greu de presupus că ar avea și un minim suport real sau logic.

Conform acestor afirmații, la nivelul Tribunalului Călărași s-ar fi constituit un grup infracțional organizat, cuprinzând, de-a valma, judecători, avocați și procurori, unii dintre aceștia din componența Direcției Naționale Anticorupție, acesta având drept scop compromiterea sa, prin acțiuni neverosimile, constând în modificarea de fotografii, punerea sistemelor de comunicații sub ascultare și trucarea convorbirilor, fabricarea de probe în baza cărora să rezulte că aceasta ar fi primit, în mod repetat, mită pentru elaborarea de sentințe favorabile anumitor justițiabili, pătrunderea prin efracție în biroul personal sau la domiciliu pentru planarea de probe, fabricarea probelor pe baza falsificării înscrisurilor găsite în coșul de gunoi, culminând cu emiterea în mod repetat de mandate de arestare preventivă, acțiuni care ar fi urmat să se deruleze chiar în timpul în care aceasta desfășura ședințe de judecată.

Ca un singur exemplu, la data de 16.11.2020, Ileana Alexandru, judecător în cadrul Tribunalului Călărași, afirmă că împotriva sa au depus declarații false, la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, avocații Cătălin Stan, Mihai Drăghici, Răzvan Jeciu și Stancu Neagu. “De asemenea, domnul procuror Ciuciur Daniel ar fi afirmat că, în biroul său sau în apartamentul mamei sale ar fi fost pusă o sumă mare de bani pentru a dovedi faptul că a luat mită, bani ce ar fi fost puși la dispoziție de către domnul judecător George Șerban.” Tot aceasta afirmă că monitorizarea sa, în interiorul locuinței, prin instalații puse la ordinul procurorului Daniel Ciuciur, s-a efectua și în prezența unor avocați care ar fi acceptat să depună declarații false.

Totodată, conform unei adrese a Consiliului Superior al Magistraturii, emisă redacției, la data de 22.09.2021, se precizează că, la nivelul acestei structuri, s-a înregistrat corespondență electronică transmisă de Ileana Alexandru, judecător în cadrul Tribunalului Călărași. Aceasta semnala următoarele aspecte:

 • Un procuror ar fi afirmat că i-ar fi pus droguri în mașină (este vorba de Daniel Ciuciur, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași);
 • Ar fi fost emis un aviz de arestare și percheziție, în urma unui denunț fals redactat de secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii și de doi procurori (este vorba de George Șerban, fost președinte al Tribunalului Călărași, de Daniel Ciuciur, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, și Mihai Clement Rezmeriță, din cadrul Direcției Naționale Anticorupție);
 • Ar fi urmat să fie ucisă, atât aceasta cât și membrii familiei sale, în timpul unei vacanțe, asasinatele urmând să fie executate de Daniel Ciuciur, procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, în timp ce aceasta se afla într-o vacanță.

La astfel de acuzații, de o stranietate greu de înțeles, într-un răspuns emis publicației noastre, Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași precizează sec:

S-au făcut și afirmații conform cărora George Șerban, fost președinte al Tribunalului Călărași și actual secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii, ar fi hărțuit-o pe judecătoarea Ileana Alexandru, cu sute de mesaje indecente, „prin care încerca să o cucerească”. Concluzia, pe cât de neverosimilă, e pe atât de simplistă și comică: „Întrucât nu a răspuns la avansuri, judecătorul George Șerban, i-ar fi menționat că o va exclude din magistratură, prin influența pe care o are asupra lui Bogdan Mateescu.”

Consiliul Superior al Magistraturii a decis, în ședința de ieri, 30 septembrie 2021, excluderea acesteia din magistratură, din următoarele considerente:

 • manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu;
 • atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, celălalt personal al instanţei sau al parchetului în care funcţionează, inspectori judiciari, avocaţi, experţi, martori, justiţiabili ori reprezentanţii altor instituţii;
 • nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile;
 • nerespectarea îndatoririi de a se abţine atunci când judecătorul sau procurorul ştie că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abţinerea sa, precumşi formularea de cereri repetate şi nejustificate de abţinere în aceeaşi cauză, care are ca efect tergiversarea judecăţii;
 • nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanţei sau al parchetului ori a altor obligaţii cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente;
 • exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni. Sancţiunea disciplinară nu înlătură răspunderea penală.

În sarcina domnului judecător Alecxandru Petronel-Iulian, prin acţiunea disciplinară, s-au reţinut, în esenţă, fapte similare celor descrise anterior, precum şi formularea de cereri care au avut drept efect împovărarea activităţii administrative a instanţei; acordarea de termene de judecată în foarte multe dosare pentru motive neprevăzute de lege ori prin încălcarea dispoziţiilor legale, amânând practic şedinţe de judecată întregi, fără a fi luate măsuri; formularea mai multor cereri adresate colegiului de conducere prin care a discreditat profesional persoane din cadrul instanţei, precizând că nu va respecta actele organelor de conducere; formularea mai multor cereri de abţinere, fără a fi respectate dispoziţiile de drept procesual şi acceptând încălcarea dreptului la apărare şi vătămarea drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor de a le fi judecată cauza cu celeritate.

În sarcina doamnei Tudorache-Neluţa Marinica, judecător în funcţie la data săvârşirii faptelor, s-a reţinut prin acţiunea disciplinară, în esenţă, că în perioada 2020-2021, a hărţuit moral persoane din conducerea instanţei, precum şi alţi colegi judecători, în special pe fosta preşedintă a Tribunalului Călăraşi; a făcut afirmaţii lipsite de respect şi decenţă, în diferite întruniri cu caracter profesional; a formulat cereri care au avut drept efect împovărarea activităţii administrative a instanţei; a formulat mai multe cereri adresate colegiului de conducere ori a făcut anumite afirmaţii în cadrul şedinţelor acestora, ce au fost de natură să discrediteze profesional alte persoane; a precizat în cereri că nu va respecta acte ale organelor de conducere; a formulat cereri cu caracter repetat, insistent sau nejustificat ori formulate la scurt timp de la luarea hotărârilor, ce au necesitat întrunirea colegiului şi efectuarea de dezbateri asupra acestora, îngreunând activitatea judecătorilor din cadrul instanţei; a analizat legalitatea unei hotărâri a colegiului, în activitatea de judecată, pe calea unei proceduri neprevăzute de lege; nu a respectat hotărârile de colegiu referitoare la planificarea judecătorilor în şedinţele de judecată, refuzând participarea la soluţionarea cererilor şi a cauzelor cu care era învestită.

Până la acest moment, conducerea Tribunalului Călărași nu ne-a emis un punct de vedere pe marginea acestor evenimente și acuzații fără precedent și foarte greu de crezut că ar avea și suport real, emise de Ileana Alexandru Menționăm că, deși redacția noastră și-a exprimat disponibilitatea de a consemna și punctul de vedere al acesteia, nu am putut obține date suplimentare.

Abia în cursul zilei de 26.09.2022 am primit următoarele precizări emise de cineva care se declară Ileana Alecxandru, acestea fiindu-ne trimise pe adresa de corespondență electronică. Le dăm publicității așa cum ne-au fost ele remise:

Drept la replică referitor la o serie de articole publicate în data 11 septembrie 2021, 1 octombrie 2021 și 30 august 2022 pe site-ul Marinbadea.ro, intitulate: Teribil: Tribunalul Călărași în pandemie, faza de stres în recrudescență Pandemia la Călărași, faza pe halucinații: Judecătorul care ar fi urmat să fie asasinat, în timpul unei vacanțe, de un procuror, a fost exclus din magistratură și Fără precedent: A demisionat din magistratură, dar primește pensia de serviciu.

Articolele dau publicității o selecție de afirmații din acțiunea disciplinară 8/J/2021.

Precizez că majoritatea afirmațiilor pe care le-am consemnat, reproduse parțial în articole, îi aparțin domnului Șerban George Cătălin, în prezent secretar de stat în Ministerul Justiției, în perioada procedurii disciplinare secretar general general al Consiliului Superior al Magistraturii, și unele mi-au fost confirmate și de către domnul procuror Resmeriță Clement Mihai.

 Am solicitat audierea domnului Șerban George Cătălin și a domnilor procurori Resmerița Clement Mihai și Ciuciur Daniel în calitate de martori atât domnului inspector judiciar Roșu Petre, cât și la Secția pentru judecători, dar audierea acestora a fost refuzată. Am solicitat audierea acestora și în dovedirea recursului, iar Inspecția Judiciară, prin domnul inspector judiciar Roșu Petre, a solicitat respingerea probei.

Menționez că domnul Șerban George Cătălin a făcut public în repetate rânduri faptul că dumnealui se află în spatele acestei acțiuni disciplinare, și am consemnat mai multe afirmații ale dumnealui, confirmate ulterior de realitate. Procedura disciplinară a corespuns în timp cu exercitarea de către acesta a funcției de secretar general în cadrul CSM.

Este de notorietate că anterior pronunțării hotărârii în materie disciplinară, în data de 28 septembrie 2021, soția domnului Șerban George Cătălin a spus la Judecătoria Călărași că urmează să fiu exclusă din magistratură, de către 5 membri ai Secției pentru judecători, pe care i-a și nominalizat, așa cum rezultă din articolul intitulat Slugărete ne urăște cu toată dragostea, publicat în data de 6 octombrie 2021 pe site-ul Luju.ro, doamna notar public concluzionând cu mândrie Să se învețe minte cine mai vrea să se pună cu George! Hotărârea a fost pronunțată  în cauză în data de 30 septembrie 2021.

La 2 săptămâni după ce afirmațiile doamnei Angelica Valentina Șerban au devenit cunoscute publicului larg, domnul Șerban George Cătălin s-a pensionat, deși avea o vechime de 25 de ani și 6 luni în funcția de judecător, iar la stabilirea pensiei de magistrat sunt calculați doar anii întregi. Două săptămâni mai târziu, acesta a devenit secretar de stat în Ministerul Justiției, într-un guvern deja demis.

Mai mult, încă din luna octombrie 2021 domnul Șerban George Cătălin știa că Inspecția Judiciară va declara recurs doar cu privire la mine și la soțul meu, și am consemnat aceste afirmații în cererea înregistrată sub numărul 19546/4.10.2021 la Consiliul Superior al Magistraturii.

În aceeași cerere, am precizat că domnul Șerban George Cătălin a afirmat că nu merită efortul de a formula recurs și  este mai ușor să îi pună droguri droguri în mașină soțului doamnei Neluța Tudorache, aceasta aflând cu surprindere în luna septembrie 2022 că mașina parcată în mod obișnuit lângă a dumneaei era implicată în trafic de droguri, iar inculpații din dosar sunt apărați de un avocat apropiat domnului Șerban George Cătălin.

Arăt că urmare a șirului de articole ale domnului Badea Marin, anumite  aspecte au devenit de notorietate, fiind selectate cu precizie de acesta din 150 de pagini, și apreciez că se impune să îmi prezint punctul de vedere, pentru o corectă informare a opiniei publice.

Nu este prima dată când domnul Șerban Cătălin George este acuzat de faptul că a folosit Inspecția Judiciară împotriva unui coleg, fiind de notorietate relatările doamnelor judecător Neluța Tudorache și Nicoleta Dumitru, vicepreședintele Tribunalului Călărași, relatate în articolele publicate pe site-ul Luju.ro:

 IMIXTIUNE PE DOSAR – Fosta judecatoare Neluta Marinica Tudorache de la Tribunalul Calarasi lanseaza acuzatii incendiare la adresa secretarului de stat din Ministerul Justitiei, fostul judecator George Catalin Serban.

Cert este ca mi-a spus ca o rezolva, dar eu o sa vad de atunci ce o sa patesc – ceea ce s-a si intamplat.

MEMBRII CSM AU PICAT PE INTERCEPTARI:  Cert este ca pe data de 7 decembrie, cand eu m-am intors la serviciu pentru ca am fost in examen de promovare, dumnealui a venit in birou si mi-a spus, va redau: ‘ai grija ca te joci cu focul si ca n-o sa te apuce jumatatea mandatului”. (doamna judecător Nicoleta Dumitru, vicepreședintele Tribunalului Călărași)

Rezultă categoric că domnul George Șerban avea obiceiul de a-și amenința colegii, ca și în cazul meu, când a spus unui apropiat că sigur voi fi suspendată, întrucât dumnealui a discutat cu membrii Secției pentru judecători (adresa 1090 înregistrată în februarie 2021 la Tribunalul Călărași) și ca voi fi exclusă din magistratură, și ulterior își punea amenințările în practică.

Învederez că actualul secretar de stat în Ministerul Justiție, domnul Șerban George Cătălin, este cel care mi-a oferit majoritatea informațiilor menționate în plângerile penale pe care le-am formulat, plângeri penale reunite sub numărul 2442/P/2020 la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, dosar nesoluționat nici în prezent.

 Menționez că în ipoteza în care afirmațiile domnului Șerban George Cătălin nu ar fi corespuns realității, acest dosar s-ar fi clasat foarte rapid și nu s-ar fi impus ca acesta să își angajeze apărător, dar dosarul nu a fost soluționat nici în prezent, nu mi s-a comunicat o soluție, iar domnul Șerban George Cătălin a angajat-o ca apărător pe doamna avocat Alice Drăghici.

Motivele pentru care apreciez că afirmațiile domnului Șerban George Cătălin corespund realității sunt următoarele:

 1. Domnul Șerban George Cătălin a relatat în mod constant ce urma să se întâmple procedura disciplinară, eu am consemnat, iar afirmațiile sale au corespuns realității, fiind de notorietate faptul că acesta cunoștea opinia majoritară și numele judecătorilor ce urmau să o susțină, cu 2 zile înaintea pronunțării sau faptul că Inspecția Judiciară urma să declare recurs în cauză, doar referitor la mine și la soțul meu, așa cum am consemnat în adresa 19546/4.10.2021 înregistrată la Consiliul Superior al Magistraturii.

Domnul Șerban George Cătălin mi-a povestit anterior că domnul procuror Ciuciur Daniel mă urmărește nelegal, am consemnat afirmațiile sale la Tribunalul Călărași, așa cum m-a sfătuit chiar dumnealui, și nu am discutat cu alte persoane despre aceste consemnări.

 Cu toate acestea, domnul Ciuciur Daniel a solicitat în data de 31 decembrie 2019 respectivele adrese de la Tribunalul Călărași, ulterior formulând împotriva mea o sesizare disciplinară, în care a afirmat că a aflat despre sesizările pe care le-am înregistrat la Tribunalul Călărași când ar fi venit în audiență la doamna Iordache Cornelia, la Tribunalul Călărași, în luna august 2019, cu înștiințarea conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași.

 În cadrul cercetării disciplinare, a rezultat că doamna Iordache Cornelia era în concediu de odihnă în luna august 2020,  președinții de instanțe nu acordă audiențe, domnul Ciuciur Daniel a venit la Tribunalul Călărași referitor la această problemă doar în luna decembrie 2020, în această privință existând atât declarații ale prim-procurorului și prim-procurorului adjunct cât și adrese ale Tribunalului Călărași, iar doamna Cornelia Manea, prim-procuror adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, a declarat că în luna decembrie 2019 domnul Ciuciur Daniel nu cunoștea numele președintelui Tribunalului Călărași, dumneaei fiind cea care i-a oferit această informație.

În cadrul cercetării 20-443 am fost audiată, depoziția mea a fost analizată și s-a reținut că sunt de bună-credință.

 • Afirmațiile domnului Șerban George Cătălin mi-au fost confirmate și de către domnul procuror Resmeriță Clement Mihai, pe care îl întâlneam în mod frecvent la Tribunalul Călărași, și care mi-a vorbit într-o zi pe hol, știa despre plângerile pe care le-am formulat împotriva lui, nu a negat nimic, era revoltat deoarece nu am formulat plângere penală și împotriva domnului Șerban George Cătălin, ci doar împotriva dumnealui și a domnului Ciuciur, deși fusese ideea domnului Șerban George Cătălin să mă urmărească.

Ulterior discuției cu domnul Resmeriță Clement Mihai, am înțeles că acesta spunea adevărul, și am formulat plângeri și împotriva domnului Șerban George Cătălin.

 • Domnul Șerban George Cătălin mi-a spus că urmare a denunțurilor formulate, personal sau în numele altor persoane, de dumnealui și de domnii procurori Resmeriță Clement Mihai și Ciuciur Daniel, Consiliul Superior al Magistraturii, Secția pentru judecători, a emis mai multe avize, în temeiul dispozițiilor articolului 95 din Legea 303/2004, pentru percheziționarea și arestarea mea, iar existența respectivelor avize a recunoscută de această instituție.

Precizez că, potrivit afirmațiilor domnului Șerban George Cătălin, respectivele avize fuseseră emise cu majoritatea voturilor membrilor Secției pentru judecători în materie disciplinară, întrucât, la sfatul dumnealui, trimisesem anterior personal membrilor CSM mai multe memorii referitor la această problemă.

Apreciez că această afirmație a domnului Șerban George Cătălin corespunde realității întrucât:

 1. Prin cererea înregistrată la Consiliul Superior al Magistraturii sub

numărul 20249/2020 am formulat procedură prealabilă, întrucât, deşi am formulat mai multe solicitări, nu mi s-au comunicat avizele emise pentru percheziţionarea şi arestarea mea, soluţionată prin răspunsul înregistrat sub numărul 4/20429/2020/29.12.2020, în care s-a precizat că solicitarea mea a fost analizată în şedinţa  Comisiei nr. 1 – Judecători „Legislaţie şi cooperare interinstituţională” din data de 8.12.2020.

Comisia a reținut că din cuprinsul dispozițiilor legale și regulamentare rezultă faptul că hotărârile emise de Secția pentru judecători având ca obiect încuviințarea percheziției, reținerii, arestului la domiciliu sau arestării preventive a judecătorilor nu au caracter public, fiind exceptate de la publicare, iar dosarul de încuviințare și anexele acestuia nu pot fi consultate și copiate.

Comisia a arătat că încuviințarea dată de Secția pentru judecători pentru efectuarea unei percheziții, rețineri, arest la domiciliu sau arestare preventivă a judecătorilor  reprezintă atât o condiție de procedibilitate, care face corp comun cu actele prin care a fost dispusă una dintre măsurile enumerate, cât și un act administrativ, având o natură juridică mixtă.

S-a învederat că legiuitorul a instituit încuviințarea Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii pentru percheziționarea, reținerea sau arestarea preventivă a unui judecător în considerarea faptului că această categorie de persoane necesită o protecție specială. Încuviințarea poate fi considerată ca o măsură rațională de protecție, o garanție legală a consolidării principiilor constituționale referitoare la independența judecătorilor.

Comisia a reţinut că Secţia pentru judecători analizează în temeiul prerogativelor legale care îi revin admisibilitatea demersului solicitantului, legalitatea şi oportunitatea emiterii avizului, fără a cerceta, însă, pe fond, temeinicia sau legalitatea măsurii percheziţiei, aspecte de competenţa instanţei sesizate cu încuviinţarea acestui procedeu probatoriu.

Totodată, Comisia a apreciat că solicitarea mea de comunicare a eventualelor avize emise în temeiul articolului 95 din Legea 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi articolul 42 alineatul 1 din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este inadmisibilă.

Din conținutul adresei Comisiei rezultă cu claritate faptul că avizele despre a căror existență relata domnul George Șerban există, în caz contrar, plângerea mea prealabilă ar fi fost  respinsă ca lipsită de obiect.

Domnul Șerban George Cătălin mi-a spus că nota 20429 a DLDC nu mi-a fost comunicată deoarece acolo erau enumerate toate avizele emise până la acea dată.

 • În data de 31 martie 2021, întrucât domnul George Șerban îmi spusese anterior că aceste avize nu fuseseră emise cu unanimitatea voturilor membrilor Secției pentru judecători în materie disciplinară (aceștia fiind și cei ce emit respectivele avize), am solicitat să mi se comunice numele celor care au votat pentru emiterea acestor avize. Cererea mea a fost înregistrată sub numărul 6278/31.03.2021.

          Redau răspunsul Biroului Relații cu Publicul:

Urmare e-mailului  dumneavoastră transmis la 31.03.2021, ora 9,58, înregistrat la Consiliul Superior al Magistraturii sub nr. 1/6278/2021, transmis în atenția Secției pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii și prezentat membrilor săi, vă aducem la cunoștință faptul că s-a luat act de întregul e-mail transmis.

Urmează ca procedura în care sunteți parte să se deruleze în continuare, potrivit dispozițiilor legale, având la îndemână toate garanțiile prevăzute de lege.

Deci nici acest răspuns al Biroului Relații cu Publicul din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nu neagă existența avizelor, ci le recunoaște emiterea, în cazul în care acestea nu ar fi existat unicul răspuns posibil fiind că nu există astfel de avize, și deci nimeni nu le-a votat.

 1. În data de 26.07.2021 am solicitat Secției pentru judecători o evidență a avizelor emise în perioada octombrie 2020-iulie 2021 pentru a o depune ca probă în dosarul disciplinar.

Redau răspunsul Biroului Relații cu Publicul:

Urmare memoriului transmis de dumneavoastră prin e-mail Consiliului Superior al Magistraturii la data de 26.07.2021, ora 9,27, înregistrat la Biroul relații cu publicul sub nr. 1/15397/2021, înaintat Biroului Grefa Secțiilor spre a ne comunica un punct de vedere, restituit Biroului relații cu publicul, vă aducem la cunoștință următoarele:

Potrivit dispozițiilor ar. 47 alin. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii ,,Ședințele secției în care se soluționează cererile privind încuviințarea percheziției, reținerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători ori magistrați-asistenți nu sunt publice.

Conform dispozițiilor art. 50 alin. 2 din regulament, hotărârile pronunțate de Secție în această materie nu se publică, iar în art. 51 alin. 2  se prevede că informațiile în legătură cu documentele conținute de dosarele de încuviințare și anexele acestuia nu pot fi comunicate.

De asemenea, conform punctului 10 din minuta Comisiei nr. 1, – judecători, Legislație și cooperare interinstituțională din data de 8.12.2020, ora 12, Comisia a reținut că sesizarea formulată de dumneavoastră cu privire la eventualele avize emise în temeiul art. 95 din Legea 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu constituie o veritabilă plângere prealabilă și a decis că solicitarea este inadmisibilă.

Deci și Biroul Grefa Secțiilor recunoaște existența acestor avize, despre a căror emitere a relatat domnul George Șerban, fost secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii.  

 • Într-un punct de vedere formulat în dosarul 3945/95/2021, domnul George Șerban arată că lasă la lumina și înțelepciunea instanței aprecierea relatărilor privind multiplele avize de percheziție și arestare în urma cărora reclamanta (Ileana Alexandru) a fost și a rămas în stare de libertate, fără a fi supusă vreunei proceduri de acest gen.

În consecință, domnul George Șerban, fost secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii, nu a negat emiterea avizelor, deși a negat faptul că dumnnealui mi-ar fi spus despre acestea și faptul că îl cunoaște pe domnul procuror Resmeriță Clement Mihai

 • Am formulat cererea de chemare în judecată înregistrată sub numărul 2986/2/2022 pe rolul Curții de Apel București, în contradictoriu cu Consiliul Superior al Magistraturii, și am solicitat suspendarea provizorie a executării avizelor emise în temeiul dispozițiilor articolului 95 din Legea 303/2004.

În perioada dintre data comunicării acestei cereri de chemare în judecată și data formulării întâmpinării în cauză, domnul judecător Bogdan Mateescu, ce cunoștea personal dacă Secția pentru judecători emisese în perioada octombrie 2020-august 2021 astfel de avize, a renunțat la funcția de președinte, iar întâmpinarea formulată în cauză, bazată exclusiv  pe adresa 11286/18.05.2022 a Biroului Grefa Secțiilor, prin care se solicită anularea cererii de chemare în judecată ca lipsită de obiect este semnată de domnul Marian Buda, ce nu cunoaște personal activitatea anterioară a CSM.

Menționez că am aflat că domnul Șerban George Cătălin ar fi afirmat că adresa 11286/18.05.2022, semnată doar de doamna Diana Soare, ar fi un fals, redactat la solicitarea dumnealui și că domnul Bogdan Mateescu ar fi renunțat la calitatea de președinte interimar al CSM din această cauză, întrucât nu putea să semneze o întâmpinare despre care știa că ar conține mențiuni false.

Apreciez că afirmațiile domnului Șerban George Cătălin sunt credibile întrucât foarte multe afirmații ale acestuia și-au dovedit corespondența cu realitatea, dacă Secția pentru judecători nu ar fi emis respectivele avize, nimic nu i-ar fi împiedicat să îmi comunice aceasta încă de la prima adresă pe care am înregistrat-o, iar doamna Diana Soare semnase o altă adresă, întocmită și semnată și de doamna grefier Iulia Turcu, 2/15397 din data de 25.08.2021, în care, referitor la solicitarea mea de comunicare a unei evidențe a acestor avize, consemnaseră doar:

Potrivit dispozițiilor ar. 47 alin. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii ,,Ședințele secției în care se soluționează cererile privind încuviințarea percheziției, reținerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători ori magistrați-asistenți nu sunt publice.

Conform dispozițiilor art. 50 alin. 2 din regulament, hotărârile pronunțate de Secție în această materie nu se publică, iar în art. 51 alin. 2  se prevede că informațiile în legătură cu documentele conținute de dosarele de încuviințare și anexele acestuia nu pot fi comunicate.

Prin recurs, am arătat că mă înscriu în fals împotriva adresei 11286/18.05.2022, ce nu mi-a fost comunicată la instanța de fond, iar prin întâmpinare Consiliul Superior al Magistraturii apreciază că înscrierea în fals ar fi inadmisibilă, și se opune oricăror alte verificări solicitate.

Acestea sunt motivele pentru care apreciez că afirmațiile domnului Șerban George Cătălin corespund realității.

 Am formulat acest drept la replica referitor la aspectele relatate de domnul Badea Marin, întrucât acesta a prezentat fapte disparate, unilateral, scoase din context, într-o manieră care în mod evident îmi afectează imaginea, nu mi-a solicitat un punct de vedere, a reluat subiectul și apreciez că în vederea unei corecte informări a opiniei publice se impunea să îmi precizez poziția, însoțită de o parte din înscrisurile pe care aceasta se bazează.

Arată mai mult

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
WhatsApp WhatsApp