ACTUALITATE

Camera de Conturi: Furturi pe rupte, la Ciocănești / Control cu dedicație, la Mitreni

Print Friendly, PDF & Email

1.415.000 lei este valoarea prejudiciilor, constatate, la nivelul județului Călărași, de Camera de Conturi, pentru anul 2020. Cele mai mari prejudicii s-au constatat în cadrul UAT-urilor Ciocănești și Mitreni, de 396.000 lei, respectiv 385.000 lei.

În perioada 2019-2021, la Primăria Ciocănești, au fost angajate și plătite cheltuieli nelegale în sumă totală de 96 mii lei, pentru 18.143 litri carburanți și pentru produse achiziționate cu cardul de credit emis de furnizorul de combustibil pe numele consilierului din cadrul Compartimentului financiar/contabilitate.

Acestea au fost utilizate pentru alte activități decât cele prevăzute în fișa postului, fiind înregistrate alimentări în zile nelucrătoare și de la stații de alimentare localizate în Brașov, Râșnov, Sovata, Petroșani, Poiana Țapului, A2-București-Constanța etc., în perioade în care funcționarul public nu are înregistrate ordine de deplasare în interes profesional.

Pe lângă consumul de combustibili efectuat cu cardul, pentru același salariat au fost decontate, în cursul anului 2020, și cheltuieli cu deplasarea în interes de serviciu, în numerar.

Unele achiziții de obiecte de inventar sau mijloace fixe efectuate în anul 2020, nu au putut fi identificate în magazie sau în folosință, ele nefiind montate/puse în funcțiune ori utilizate. Astfel, în cazul a 2 facturi de achiziții de produse, s-a constatat denaturarea specificațiilor bunurilor achiziționate, prin schimbarea denumirii articolului achiziționat și a denumirii delegatului. În baza acestor facturi, bunurile fictive au fost înregistrate în contabilitatea entității, iar o parte din aceste bunuri au fost propuse la casarea aferentă anului 2020.

Au fost angajate și plătite nelegal servicii de toaletat arbori, întreținere și amenajare spații verzi și terenuri aflate în administrarea Primăriei Ciocănești, în sumă totală de 19 mii lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 3 mii lei, deoarece contractul nu este recunoscut ca fiind semnat de către ordonatorul de credite, iar serviciile sunt neprestate, fiind în fapt efectuate în regie proprie și cu echipamente din dotarea entității.

Totodată, au fost angajate și plătite nelegal 3 contracte, având ca obiect service și mentenanță calculatoare, service si mentenanță copiatoare, service si mentenanță rețea, în sumă totală de 13 mii lei, în condițiile în care entitatea a angajat cheltuieli pentru aceleași servicii de la alți 2 prestatori. Contractele au fost semnate pentru și în numele beneficiarului
de către consilierul achiziții, având o durată a fiecărui contract de 6 luni. Achiziția, încheierea contractelor, emiterea facturilor și procesele verbale încheiate pentru prestarea serviciilor au fost realizate toate în data de 24.06.2020, începând cu ora 15.

Georgiana Elena Ene

Firma beneficiară este Epsilon Communications SRL, din Călărași, strada Cireșilor, nr. 13, în vreme ce funcționarul care s-a ocupat de această ilegalitate este Georgiana Elena Ene.

  • S-a efectuat plata nelegală a sumei de 4 mii lei, reprezentând reparația unui autoturism care nu aparține Comunei Ciocănești;
  • S-a efectuat plata nelegală a unor piese de schimb pentru autovehicule sau utilaje care nu se regăsesc în parcul auto al UATC Ciocănești și a unor piese de schimb care nu au putut fi identificate în gestiunea entității, în cuantum de 90 mii lei (ex: anvelope a căror dimensiune nu se potrivește cu dimensiunea anvelopelor autovehiculelor/utilajelor din parcul auto al entității);
  • Au fost constatate unele plăți pentru achiziții de piese de schimb pentru care nu au fost prezentate facturile fiscale aferente;
  • S-au efectuat plăți nelegale în sumă de 74 mii lei, reprezentând diverse materiale de construcții care nu pot fi justificate de către Primăria Ciocănești, prin punerea în operă sau prin existența unor stocuri (ex: 351 saci ciment, 280 saci multibat, 500 l lavabil interior/exterior, cca. 900 ml de țeavă rectangulară diverse dimensiuni.

La Mitreni, controlul a fost cu dedicație

  • La obiectivul de investiţii „Asfaltare străzi în comuna Mitreni, județul Călărași”, finanţat prin fonduri PNDL, s-au constatat lucrări neexecutate reprezentând organizarea de șantier, respectiv: împrejmuiri din sârmă, porți metalice împrejmuire, containere birou, toaletă ecologică, pichet P.S.I, panou indicator obiectiv și tablou electric, pentru care entitatea a plătit nejustificat suma de 27 mii lei.
  • S-au efectuat plăți pentru achiziția de bunuri/servicii în sumă de 104 mii lei, pentru care nu există bază legală și cu nerespectarea destinației sumei alocate prin hotărârea Consiliului Județean. Astfel, a achiziționat bunuri și servicii (pompe apă, sare tablete, soluție rășină pentru filtre, fitinguri, reparații pompe etc.) pe care le-a utilizat pentru întreținerea și funcționarea sistemului de alimentare cu apă, deși prestarea serviciilor de alimentare cu apă este delegată către societatea comercială înființată de primărie, iar ajutorul acordat din fondul de rezervă al Județului Călărași a fost pentru sistemul de alimentare cu energie electrică a stației de epurare din cadrul obiectivului de investiții ,,Înființare canalizare menajeră cu stație de epurare în Comuna Mitreni”.
  • A fost plătită nelegal operatorului de salubrizare suma de 254 mii lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de colectare și transport deșeuri reziduale și reciclabile prestate persoanelor fizice, care nu poate fi acoperită de taxa de salubrizare stabilită pentru anul 2020 și nici din alte surse.

Alte prejudicii:

Frăsinet: S-a înregistrat consumul cantității de 698 mc piatră spartă (79 mii lei), fără existența unor documente justificative privind consumul/utilizarea acesteia la reparația/întreținerea/modernizarea străzilor. Dumitru Coarnă nu a făcut plângere penală.

Lupșanu: Furnizarea serviciului de alimentare cu apă fără a avea o licență valabilă emisă, fără încheierea de contracte cu utilizatorii serviciului și fără să recuperarea prin taxă a contravalorii cheltuielilor efectuate cu prestarea acestui serviciu, în sumă totală de 81 mii lei. Nu s-a stabilit taxa pentru consumul de apă al locuitorilor branșați la sistemul de alimentare cu apă, care să acopere cheltuielile efectuate cu întreținerea și funcționarea acestuia, nu s-au emis deciziile de impunere aferente, nu s-a înregistrat în evidențele contabile și nu s-a urmărit încasarea taxei.

Cuza Vodă: A plătit operatorului de salubrizare suma de 153 mii lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de colectare și transport deșeuri reziduale și reciclabile prestate persoanelor fizice, fără a fi acoperită de taxa de salubrizare stabilită pentru anul 2020.

Nicolae Bălcescu: – În perioada aprilie 2018 – aprilie 2020, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică au fost majorate cu 25% pentru activitatea din cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, deși entitatea derula doar un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, pentru care majorarea care trebuia acordată era de 15%. Astfel, s-au efectuat plăţi nelegale în sumă totală de 31 mii lei, reprezentând drepturi salariale brute și contribuţie asiguratorie de muncă datorată de angajator.

Ștefan Vodă: S-a constatat lipsa din gestiunea entității a unor mijloace fixe, respectiv 4 telefoane mobile tip smartphone. Valoarea de înlocuire stabilită de entitate pentru aceste lipsuri imputabile este de 8 mii lei.

Ulmu: În anul 2020, din contul UATC Ulmu deschis la Trezoreria Călărași, s-au efectuat plăți fără documente justificative din care să rezulte obligații reale de plată, în conturi bancare deschise la bănci comerciale, prin ordine de plată pe care beneficiari erau menționați a fi persoane fizice autorizate sau asociații/fundații, având însă coduri IBAN â beneficiar aparținând în fapt unui salariat al UATC Ulmu, în ele fiindu-i virate acestuia salariul încasat de la UATC Ulmu și subvenția primită de la APIA Călărași. Valoarea plăților nelegale este în sumă totală de 26 mii lei, la care se adaugă 2 mii lei majorări de întârziere aferente.

Serviciul Public Piețe Oboare Călărași:

  • S-a procedat la încheierea de contracte de concesiune/închiriere, cu durate cuprinse între o lună și cinci ani, fără organizarea unei proceduri de licitație publică, contrar prevederilor legale. Durata pentru care au fost prelungite contractele a fost mai mare decât jumătate din perioada inițială. Astfel, contracte care au fost încheiate inițial pentru o perioadă de 5 ani, au fost prelungite prin acte adiționale consecutive pe perioade cuprinse între 5 ani și 19 ani.
  • La obiectivele „Piața Big” și „Piața Centrală (Piața Unirii)”, s-a constatat plata nelegală de către entitate a cheltuielilor cu energia electrică utilizată pe perioada realizării obiectelor de investiții, în sumă totală de 12 mii lei, fără a se proceda la recuperarea acestora de la constructorii celor două obiective de investiții, conform prevederilor contractuale.
Arată mai mult

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
WhatsApp WhatsApp