ACTUALITATE

Interesul poartă fesul: Nicolae Bălcescu a devenit sat fără câini / Consilieri dați pe mâna procurorilor, iar primarul este condamnat la locul de muncă

Print Friendly, PDF & Email

În data de 11.12.2023, Agenția Națională de Integritate a anunțat că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire, de către Mihail Ștefănescu, a infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, faptă prevăzută de art. 301 CP.

Mihail Ștefănescu, de profesie medic veterinar, este consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Nicolae Bălcescu. Fratele acestuia, Ion Ștefănescu, tot medic veterinar, a fost prefect al județului Călărași, în perioada 1999-2000, ca reprezentant al Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat.

La 21.11.2019, Mihail Ștefănescu a devenit asociat unic și administrator al firmei Agrototal SRL Plevna. Din calitatea de consilier local, acesta a participat la deliberarea și adoptarea unor hotărâri de consiliu local în baza cărora atât el, cât și soția, dar și firma în cadru căreia deține calitatea de asociat și funcția de administrator, au încheiat contracte de închiriere a unor suprafețe de teren, cu Primăria comunei Nicolae Bălcescu.

Codul Penal incriminează conflictul de interese, în sensul că cel care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă, în ultimii 5 ani, sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

Marian Agiu, fost consilier local din partea Partidului Național Liberal, în perioada exercitării mandatului de consilier local (23.10.2020 – 26.10.2021, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat, în data de 24.11.2020, la deliberarea și adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind prelungirea prin act adiționala contractelor de închiriere a unui teren, proprietate privată a comunei Nicolae Bălcescu și modificarea taxei anuale de închiriere.

În temeiul acestei hotărâri, comuna Nicolae Bălcescu, în calitate de locator, a încheiat cu Marian Agiu, consilier local și șofer la firma Eco Life Style SRL Dascălu, un act adițional la contractul de închiriere încheiat în luna mai 2018, potrivit căruia se modifică durata și prețul contractului, în sensul prelungirii duratei cu 1 an și diminuarea prețului închirierii la 500 lei/ha/an.

În cauză, Agenția Națională de Integritate a sesizat un conflict de interese administrativ, încălcând prevederile art. 228, alin (1) din OUG nr. 57/2019, coroborate cu prevederile art. 70 și art. 71, din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Sergiu Teodorescu, candidat, din partea Partidului Social Democrat pentru postul de primar al comunei Nicolae Bălcescu, în cadrul alegerilor locale din toamna anului 2020, în exercitarea mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problemele supuse dezbaterilor, a participat, la data de 24.11.2020, la adoptarea Hotărârii de Consiliu Local al comunei Nicolae Bălcescu privind prelungirea unor contracte de închiriere ale terenurilor primăriei și modificarea taxei anuale de închiriere, tatăl acestuia fiind beneficiarul direct al contractelor, în calitate de locatar.

Sergiu Teodorescu a deținu calitatea de asociat unic și administrator al firmei Tesege Construct, cu sediul social declarat în satul Nicolae Bălcescu, strada Principele Mihai, nr. 35, cu obiect principal de activitate 4773 – comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare. A fost înființată în 25.02.2014 și, până la dizolvare, la data de 21.11.2019, nu a raportat niciodată venituri. Prin Teodorescu IR Sergiu PFA, acesta administrează mai multe terenuri pe baza unor contracte de arendă.

Nu sunt date referitoare la contestarea de către Sergiu Teodorescu a raportului Agenției Naționale de Integritate.

Acesta, în schimb, s-a adresat instanței de contencios administrativ și fiscal, cerând actul administrativ (sau de orice altă natură) în baza căruia s-a dispus relocarea stațiilor mijloacelor de transport în comun, amplasate pe raza Comunei Nicolae Bălcescu; toate actele (contract/contracte şi anexa/anexe la acesta/acestea, acte adiţionale, procese- verbale ş.a.m.d.) încheiate cu Societatea Euro Spa Trading SRL , precum şi toate actele, cu impact financiar asupra bugetului Comunei Nicolae Bălcescu, provenind de la aceasta (de exemplu, facturi) sau întocmite în favoarea acesteia (de exemplu, ordine de plata), încheiate/emise de la începutul mandatului 2020-2024 şi până în prezent; toate actele administrative sau de orice altă natură (cum ar fi contract/contracte şi anexă/anexe la acesta/acestea, acte adiţionale, procese-verbale ş.a.m.d.), în baza cărora se permite efectuarea lucrărilor agricole ce deservesc terenurile care până anul trecut au fost folosite, tot pentru efectuarea de lucrări agricole, de către numiţii Costache Alexandru, Haidu Mariana, Ilie Ştefan şi Neacşu Gheorghe Cristian.

A cerut să i se pună la dispoziție și actul/actele (administrativ / administrative sau de orice altă natură) prin care s-a stabilit/dispus ca echipa de fotbal Atletico Nicolae Bălcescu să îşi desfăşoare meciurile de „acasă” pe terenul situat în satul Fântâna Doamnei, precum şi toate actele subsecvente şi/sau de implementare a acestuia/acestora (inclusiv cele privind costurile şi suportarea costurilor), dar și raportul execuţiei bugetare pe anul 2022, cuprinzând toţi indicatorii, atât de la capitolul venituri, cât şi de la capitolul cheltuieli, cu defalcare pe luni, autorizaţia/autorizaţiile de construire emisă/emise pentru efectuarea, la începutul mandatului 2020-2024, a lucrărilor modificare a gardului ce împrejmuieşte sediul Primăriei Comunei Nicolae Bălcescu şi a lucrărilor prin care peretele despărţitor din clădirea Primăriei a fost demolat/desfiinţat, precum şi toate actele încheiate/întocmite/emise cu prilejul efectuării acestor lucrări (inclusiv cele privind costurile şi efectuarea plăţilor în legătură cu efectuarea acestor lucrări), actul prin care se conferă unităţii administrativ-teritoriale Nicolae Bălcescu dreptul de folosinţă sau, după caz, actul din care rezultă dreptul de proprietate asupra terenului situat în vecinătatea Gării Preasna, precum şi autorizaţia / autorizaţiile de construire emisă/emise pentru efectuarea lucrărilor de edificare, în perioada aprilie-mai 2021, a parcului de agrement amplasat pe acest teren, precum şi toate actele încheiate/întocmite/emise cu prilejul efectuării acestor lucrări (inclusiv cele privind costurile şi efectuarea plăţilor în legătură cu efectuarea acestor lucrări.

Un alt consilier local din comuna Nicolae Bălcescu, Ionuț Gabriel Popescu, membru PSD, tot în exercitarea acestei demnității, în calitate de beneficiar direct al contractelor de închiriere a terenurilor Primăriei comunei Nicolae Bălcescu, a participat, în 24.11.2020 și 25.05.2021, la deliberarea și adoptarea de hotărâri privind prelungirea unor contracte de închiriere și modificarea taxei anuale de închiriere asupra unor terenuri proprietatea primăriei.

În schimb, Ilie Lascu, primarul comunei Nicolae Bălcescu, a fost condamnat, în 8.08.2023, cu Judecătoria Lehliu Gară ca instanță de fond, după ce a fost judecat într-un dosar de fals în declarații. Dosarul are legătură cu fraudarea alegerilor locale, derulate la sfârșitul toamnei anului 2020, când acesta, în calitate de instigator, le-a cerut unor alegători să-și declare, în fals, domiciliul pe raza comunei unde urma să candideze pentru postul de primar.

La alegerile pentru postul de primar al comunei Nicolae Bălcescu, din 2020, Ilie Lascu a obținut 1.124 de voturi, în vreme ce contracandidatul său, Sergiu Teodorescu (PSD), a obținut 713 voturi.

Ilie Lascu a fost condamnat:
– la 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals în declaraţii (privind pe inculpatul Bucşă Daniel Marian);
– la 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals în declaraţii (privind pe inculpatul Crăciun Constantin);
– la 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals în declaraţii (privind pe inculpata Petrache Cristina);
– la 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals în declaraţii (privind pe inculpata Avram Niculina);
– la 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals în declaraţii (privind pe inculpata Mocanu Elena).

Ilie Lascu a fost condamnat la 7 luni de închisoare, pedeapsă determinată ca urmare a adăugării la pedeapsa de 3 luni închisoare, a unei treimi din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 4 luni (1/3 din 12 luni = 4 luni.

I se interzice, pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

Instanța a dispus suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei principale rezultante de 7 luni închisoare aplicate inculpatului Lascu Ilie, stabilind un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod Penal.

Pe durata termenului de supraveghere, acesta trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Călăraşi la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Ilie Lascu este obligat, totodată, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul școlilor şi/sau Primăriei comunei Nicolae Bălcescu, jud. Călăraşi, pe o perioadă de 90 de zile. 

La acest moment, dosarul este în faza de apel, pe rolul Curții de Apel București, cu 15.12.2023 drept termen de judecată.

Arată mai mult

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker