sâmbătă , 22 septembrie 2018
Acasă | ACTUALITATE | Constatare: Se înmulțesc rapoartele netemeinice emise de Camera de Conturi Călărași

Constatare: Se înmulțesc rapoartele netemeinice emise de Camera de Conturi Călărași

image_pdfimage_print

1.224.000 lei este prejudiciul constatat de Camera de Conturi Călărași, în cadrul contractului de execuţie lucrări din anul 2015, având ca obiect “Modernizare străzi în satele Grădiştea, Cunești, Rasa şi Bogata din Comuna Grădiştea, Judeţul Călăraşi”, finanţat prin PNDL. Auditul a fost efectuat în perioada 23.10 – 5.12.2017, fiind dat publicității în decursul lunii martie 2018.

Mărioara Tudureanu și Claudia Constantin sau despre cum se bat câmpii, în actele oficiale

“S-a efectuat inspecţia în teren, în vederea verificării realităţii lucrărilor realizate, constatându-se că au fost realizate lucrări de modernizare drumuri pe o suprafaţă de 35.094,20 mp, din care 32.326,70 mp străzi principale şi 2.767,50 mp străzi laterale, constatându-se diferenţa de 1.617,45 mp între suprafaţa măsurată şi suprafaţa decontată de 36.711,57 mp.” În același Raport se precizează că s-a constatat că lucrările de asfaltare executate de subcontractant au fost de doar 31.320 mp, deși în realitate au fost plătite antreprenorului principal lucrări de asfaltare pentru o suprafață de 36.711,57 lei, rezultând astfel o diferență nejustificată, sau pentru care nu au fost prezentate documente doveditoare privind execuția, de 5.391,57 mp. Cei doi auditori delegați de Curtea de Conturi Călărași, care au consemnat asemenea enormități, sunt Mărioara Tudureanu și Claudia Constantin. Tot aceștia sunt cei care, într-un dispreț total față de adevăr și fără a face minime verificări, fie din comoditate, fie din rea-vionță, au consemnat că, în cadrul acestei lucrări, au fost plătite articole de deviz la preţuri supraevaluate, în cuantum de 1.065.000 lei la care se adaugă foloase necuvenite în cuantum de 159.000 lei. În urma raportului dat publicității de Camera de Conturi a județului Călărași, primarul comunei Grădiștea, Constantin Corbu, s-a trezit drept parte reclamantă, în mai multe lucrări penale. A fost acuzat, pur și simplu, că a furat și că ar fi un hoț. La acest moment, Inspectoratul Județean de Poliție Călărași derulează activități specifice, în cadrul unui dosar penal constituit la plângerea prealabilă a fostului edil al comunei Grădiștea, Alecsandru Boboc, acesta prevalându-se de cele consemnate de cei doi auditori ai Camerei de Conturi Călărași.

Situația este cu totul alta decât cea constatată de cei doi auditori

“Abaterea de la legalitate s-a datorat neîndeplinirii de către salariații entității auditate a obligației de estimare a valorii contractului de achiziție publică, prin neefectuarea unor minime verificări sau studii de piață din care să reiasă valoarea de comercializare pe piața liberă a betonului asfaltic, omisiune/neglijență a cărei consecință a condus la inițierea unei proceduri de licitație plecând de la niște prețuri supraevaluate/disproporționate. Preţul de vânzare practicat de subcontractant în relaţia contractuală cu executantul lucrării a fost de 210 lei/tonă pentru betonul asfalt BA 16 şi de 195 lei/tonă pentru betonul asfalt BA 22,4, în timp ce preţul de vânzare perceput de executant în relaţia contractuală cu UATC Grădiştea a fost de 315 lei/tonă (cu 105 lei/tonă peste preţul de achiziţie) pentru betonul asfalt BA 16 şi de 310 lei/tonă (cu 115 lei/tonă peste preţul de achiziţie) pentru betonul asfalt BA 22,4.” De la această premisă au plecat auditorii când au stabilit, fără echivoc, într-un raport public, că primarul Constantin Corbu ar fi un hoț și că, în înțelegere cu câștigătorul licitației de lucrări, firma ZMC Trading SRL Călărași, ar fi adus un prejudiciu de 1.224.000 lei (266.000 euro). S-a luat în discuție Contestația formulată de UAT Grădiștea, iar Încheierea nr. 6, prin care Comisa de soluționare a contestațiilor din cadrul Camerei de Conturi Călărași s-a pronunțat în acest caz, a fost emisă la data de 20.06.2018. Situația, conform documentului, este cu totul alta decât cea constatată de cei doi auditori ai Camerei de Conturi Călărași, Mărioara Tudureanu și Claudia Constantin. “Comisia constată că afirmația din actul de control potrivit căreia UATC Grădiștea a desemnat ca oferă câștigătoare oferta ZMC Trading SRL, acceptând o ofertă care include prețuri ale asfaltului nejustificat de mari, cu consecință directă în prejudicierea autorității contractante, nu este susținută de probe, deoarece nu reprezintă o analiză a prețului pieței din anul 2014, respectiv de la data la care a fost întocmită Nota justificativă privind estimarea valorii contractului.” În fapt, la momentul controlului, derulat în perioada 23.10 – 5.12.2017, echipa de audit a luat ca bază în estimare a unui presupus prejudiciu prețurile estimate de UATC Grădiștea, pentru perioada 2013 – 2014, cu prețurile practicate de firma Drumuri și Poduri SA Călărași, la data executării efective a lucrării (2016).

S-au luat în calcul prețurile de pe piață, la momentul executării lucrării

E adevărat, la momentul încheierii contractului de execuție a lucrărilor și în documentația de estimare a devizului general, UATC Grădiștea nu a efectuat un studiu de piață privind prețul practicat la diferite sortimente asfaltice, iar forma cea mai la îndemână de a se edicifa în acest sens era să ceară o notă de preț de la cel mai mare furnizor din zonă de astfel de materiale, SC Drmuri și Poduri SA Călărași. În acest sens, Comisia de soluționare a contestațiilor, din cadrul Camerei de Conturi Călărași, a solicitat acestei firme, prin adresa nr. 662/29.05.2018, să i se comunice prețul mediu al betonului asfaltic, practicat în relația cu terții, pentru perioada 2013 – 2017. În urma răspunsului emis de SC Drumuri și Poduri s-a constatat că, pentru perioada 2013 – 2014, care este perioada în care s-a estimat valoarea lucrării, pentru cele două tipuri de asfalt, BA16 și BAD 25, “prețurile sunt apropiate celor estimate de UATC Grădiștea”. Tot Comisia de soluționare a contestațiilor e cea care precizează că cele două auditoare, Mărioara Tudureanu și Claudia Constantin, au greșit în mod flagrant când au stabilit că există prejudicii, de peste 1,2 milioane de lei, pentru contractul de executare a lucrărilor în cadrul proiectului “Modernizare străzi în satele Grădiştea, Cunești, Rasa şi Bogata din Comuna Grădiştea, Judeţul Călăraşi”, finanţat prin PNDL: “Valoarea estimată a lucrărilor se stabilește de autoritatea contractantă la un moment anterior derulării procedurii de atribuire a contractului, pe baza unui studiu de fezabilitate (SF) sau a unei documentații de avizare a lucrărilor în continuare (DALI) și are la bază prețurile unitare de pe piață, de la acel moment, nicidecum din perioada ulterioară în care se execută contractul de lucrări”.

Contractul a fost unul de execuție de lucrări, nu de achiziție de bunuri

UATC Grădiștea, în fapt, apreciază în mod corect faptul că , pentru lucrarea de “Modernizare străzi în satele Grădiştea, Cunești, Rasa şi Bogata din Comuna Grădiştea, Judeţul Călăraşi”, finanţat prin PNDL, a fost încheiat un contract de execuție de lucrări, nu unul de achiziție de bunuri, mai precis de asfalt. Raportul de audit al Camerei de Conturi Călărași, dat publicității în cursul lunii martie 2018, conține mai multe inadvertențe, constatate de Comisia de soluționare a contestațiilor. S-a stabilit, ulterior, și că prejudiciul reținut la unitatea Satul Nou SRL Grădiștea, unitate care înființată de Consiliul Local Grădiștea, este unul inventat. Cei doi angajați ai Camerei de Conturi, Mărioara Tudureanu și Claudia Constantin, au stabilit un prejudiciu de 43.732 lei, reprezentând plăți nelegale, fapt negat de Comisia de rezolvare a contestațiilor. Situații cel puțin similare se găsesc în mai multe rapoarte de audit emise de Camera de Conturi Călărași.

Ultimă oră:

România Tv: Nuntă țigănească în curtea unei instituții publice / Video

S-a întâmplat în Călărași, la sfârșitul săptămânii trecute, când s-a încins o nuntă țigănească exact …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Constatare: Se înmulțesc rapoartele netemeinice emise de Camera de Conturi Călărași

de Marin BADEA